Hotellrenhold kan medføre tunge belastninger og høyt arbeidspress. (Ill.foto: Colourbox)

Tungt å rengjøre i hotell

En inter­nasjonal fagforenings­kampanje har i høst satt søkelys på hvordan hotell­renholdere har det på jobben.

Publisert

Å rengjøre hotellrom er tungt og stressende, og i noen tilfeller utsettes renholderne for seksuell trakassering.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I Sverige er det utført målinger på 14 hotell­renholdere. Det er målt arbeids­stilling, bevegelses­hastighet og muskel­belastning under arbeidet. På ni av elleve måle­punkter var belastningen så høy at det bør iverk­settes tiltak, skriver det svenske bladet Rent.

Forskerne regnet med at måle­verdiene skulle være høye, men de lå høyere på mange flere kropps­deler enn antatt. Faktisk var det ingen annen yrkes­gruppe som lå så høyt på så mange verdier. De anbefaler at arbeids­tempoet senkes ved at antallet rom pr. dag begrenses.
Arbeidsgiver­organisasjonen Visita stilte seg imidlertid til avventende til funnet, da det ikke var klart hvilke arbeids­plasser som ble omfattet av under­søkelsen og at den omfattet relativt få arbeids­takere.

Etter at studien ble fremlagt, gjennom­førte den svenske fagforeningen Hotell- och restaurangfacket (HRF) en spørre­undersøkelse. Der fremkom at sju av ti hotell­renholdere anså jobben som stressende og ni av ti at de hadde vondt i skuldre, rygg, nakke, armer, hender, knær og føtter.

Høsten 2017 ble det også satt søkelys hvor utsatte de er. Én rapport viste at hotell­renholdere er en av to yrkesgrupper som oftest utsettes for kommentarer og tilnærmelser av seksuell art.

Det finnes ikke faktisk tall på hvor vanlig dette er. Men mange i hotell- og restaurant­næringen er timeansatt og derfor reddere for å varsle.

Fagforeningen HRF melder imidlertid at de får ganske jevnlige varsler, minst hver uke. Overfalls­alarm kan være en måte å løse problemet, men er ikke alltid optimalt, da det har vist seg at alarmene altfort ofte utløses feilaktig. En annen løsning kan være å arbeide to og to.

Kilde: Tungt och utsatt att städa hotellrum,
https://www.cleannet.se/article/view/632101/tungt_och_utsatt_att_stada_hotellrum

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS