Studien fant ingen klar forskjell i resultatet mellom skulder­smerter som behandles kirurgisk eller ved trening med fysio­terapeut. (Ill. etter Colourbox)

Trening like bra som kirurgi ved skulder­smerter

En ny studie har sett på effekten av trening vs. kirurgi vs. narre­kirurgi.

Publisert

Ialt 210 pasienter i alderen 35-65 år inngikk i studien. Alle hadde hatt smerter i minst tre måneder, melder bladet Fysio­terapeuten, som omtaler den nye studien.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etter to år hadde alle gruppene mindre skulder­smerte i hvile og aktivitet, men det var ingen statistisk signi­fikant forskjell i skulder­smerter eller -funksjon mellom gruppene som fikk kirurgi og narre­kirurgi.

Kilde: Skuldersmerter: Trening like bra som kirurgi, http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Skuldersmerter-Trening-like-bra-som-kirurgi

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS