Statens arbeidsmiljø­institutt har sett nærmere på hvilke typer bevegelser som mest sann­synlig gir muskel- og skjelett­plager. (Ill.foto: Colourbox)

Hvilke bevegelser gir de største plagene?

Kombinasjonen av foroverbøyd stilling og rotasjon er en killer. Men ellers er ikke repetitivt arbeid noen versting, viser en ny rapport fra Stami.

Publisert

En gruppe forskere ledet av Bo Veiersted ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett på sammen­henger mellom det de kaller mekaniske eksponeringer på arbeids­plassen og muskel- og skjelett­plager.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De har funnet at det er størst sann­synlighet for å få slike plager ved disse bevegelsene:

 • manuell håndtering (herunder spesielt løft) og muskel- og skjelett­plager i nakke/skulder/arm, rygg og hofte­artrose

 • kraftkrevende manuell håndtering alene og muskel- og skjelett­plager i underarm og hånd

 • arbeid med nakken forover­bøyd og nakke­plager

 • foroverbøyd stilling i over­kroppen og rygg­plager

 • kombinasjon av forover­bøyd stilling og/eller rotasjon/sidebøyning og rygg­plager

 • arbeid med armene hevet (spesielt med albue over skulder­høyde) og skulder­plager

 • kne/huksittende arbeid og kne­artrose

 • PC-bruk med tastatur/mus og musbruk alene og akutte kortvarige plager i nakke/skulder og arm. Det er imidlertid ikke påvist at dette med høy sikkerhet gir kroniske plager.

 • arbeid med vibrerende verktøy og vaso­spastiske symptom (hvite fingre) og sensonevrale symptom på hendene

Sannsynligheten for å utvikle plager er noe mindre for de følgende bevegelsene. Likevel betegner forskerne det som tilstrekkelig evidens for en sammen­heng mellom plager og disse bevegelsene:

 • manuell håndtering og kneartrose

 • manuell håndtering og skive­forandringer i ryggen

 • dra/skyveoppgaver og skulder­plager

 • forflytning av pasienter og rygg­plager

 • arbeid i ikke-nøytrale stillinger i hånd­ledd og plager i under­arm og hånd

 • arbeid med armene hevet og nakke­plager

 • kne/huksittende arbeid og rygg­plager

 • statisk muskel­aktivering i nakken og nakke­smerter

 • arbeid med tastatur og akutte kortvarige plager i nakke/skulder og arm. Evidensen er ikke tilstrekkelig for kroniske plager.

 • arbeid med støtte for under­armen og akutte plager i nakke/skulder og arm

 • fysisk tungt arbeid og skulder­plager, kne/hofteartrose og rygg­plager

 • repetitivt manuelt arbeid og plager i nakke/skulder og arm

 • helkropps­vibrasjon (herunder kjøring av transport­middel) og ryggplager/isjias­symptom

 • arbeid med vibrerende verktøy og nakke-/skulders­merter samt karpal tunnel syndrom (CTS)

Kilde: Ny rapport: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager, https://stami.no/ny-rapport-mekaniske-eksponeringer-i-arbeid-som-arsak-til-muskel-og-skjelettplager/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS