Fafos nye rapport om sykefravær ser på suksesshistorier hos blant annet seks renholdsvirksomheter. (Ill. etter Fafo og Colourbox)

Fem smarte råd mot sykefravær

Ny rapport fra Fafo samler de beste erfaringene fra bl.a. renholds­virksomheter i kommunal og privat sektor.

Publisert

Rapporten «Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholds­virksomheter» er utgitt med støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond og skrevet av forskerne Lise Lien og Hanne Bogen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fafo har forsket på bedrifter som har lyktes med å få ned syke­fraværet og har gått i dybden av både private og offentlige bedrifter – innenfor yrker der sykefraværet er høyt, som i helse og i renhold. Rapporten kan gi gode råd til deg som er sjef eller deg som er ansatt.

Fafos rapport har fyldig omtale av renholds­virksom­hetene.

Her er fem viktige råd til ledere:

 1. Let etter årsaker og mønstre. Er det f.eks. mange egen­meldings­dager rundt helger eller inne­klemte fridager? Når mønstre oppdages, kalles med­arbeiderne inn til samtaler.
 2. Tett oppfølging gir resultater. Ring gjerne første sykedag og hør om det er noe bedriften kan få til med god tilrette­legging.
 3. Effekten kan bli stor hvis du har så mye som tre nærværs­samtaler i året med alle ansatte. Snakk med hver enkelt medarbeider og kommuniser at «sykefravær ikke er en privatsak». Fravær har konse­kvenser for driften og kvaliteten på tjenesten og for kollegene.
 4. Prøv å motvirke passivitet når noen er blitt syke og vurder gradert sykmelding. Finn den ansattes funksjonsevne – for på denne måten inkludere ansatte i arbeidet også på dagene de ikke føler seg bra.
 5. Ha klare og tydelige sykefraværs­rutiner som alle ansatte kjenner til. Enkelte steder må nyansatte under­tegne en form for kontrakt som viser at de har lest og forstått rutinene.

Kilder:

5 smarte ting å gjøre for å få ned sykefraværet, https://www.nhosh.no/jus-hjelp/hms/hms-nyheter/5-smarte-ting-a-gjore-for-a-fa-ned-sykefravaret/

Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter, https://www.nhosh.no/publikasjoner/mappepublikasjoner/dokumenter/sykefravar-i-private-og-kommunale-sykehjem-og-renholdsvirksomheter/

Fafos rapport kan lastes ned som PDF: https://www.nhosh.no/contentassets/d22cb9004e5144ce9e240aa98a7137ff/rapport_sykefravar_2018.pdf

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Så på seks renholds­virksomheter

 1. Privat virksomhet med flere hundre ansatte, IA-bedrift, ansatte fra 80 nasjonaliteter, lavt fravær over tid og godt under 4 prosent i 2017.
 2. Privat virksomhet, IA-bedrift, en del eldre ansatte med klassiske slitasje­skader, total­fravær mellom 6 og 8 prosent.
 3. Privat stort konsern, IA-bedrift, totalfravær på 8,5 prosent, men store for­skjeller i syke­fravær mellom regionene.
 4. Kommunalt renhold der med­arbeiderne tidligere var ansatt ute på tjeneste­stedene, og som nå er samlet i en felles fag­avdeling. Fikk ned syke­fraværet fra 17 til 4,5-5,5 prosent. Har kun heltids­ansatte.
 5. Kommunalt renhold som fikk ny og erfaren renholds­leder, og klarte å få ned fraværet fra rundt 30 til under 4,5 prosent.
 6. Kommunal renholds­virksomhet med 27 nasjonaliteter. Har fått fraværet ned fra nesten 20 til godt under 8 prosent. Ser på det som et samfunns­oppdrag å inkludere personer i arbeids­livet som ellers ville fått problemer med å få seg en jobb.

Kilde: Fafos rapport

Powered by Labrador CMS