Fire er varetekst­fenglet i renholds­saken

Etter det Renholdsnytt kjenner til, er fire mongolske stats­borgere nå varetekts­fengslet i inntil fire uker i renholds­saken.

Publisert

Oslo Tingrett 28. februar ga påtale­myndigheten medhold i at fire siktede skal varetekts­fengsles i inntil fire uker.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etter rettens kjennelse er det grunn til å tro at de siktede ellers vil unndra seg strafforfølgning.

Tre av de siktede er kvinner i 20- til 40-årene, mens den siste er en mann i 40-årene. Alle er mongolske stats­borgere.

Alle fire er siktet for å ha overtrådt utlendings­loven. Den ene kvinnen skal dessuten ha hatt tilhold under falsk navn, idet hun har benyttet et norsk­lydende navn opprettelse av telefona­bonnement.

Mannen har varig innreise­forbud og retten mener utsiktene til å måtte sone en fengsels­straff for 2. gangs overtredelse av innreise­forbudet gir siktede et sterkt motiv for å unndra seg straffe­forfølgning.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS