(Ill. foto: Børge Sandnes, Colourbox)

Oslo-politiet satser svakt på A-krim

Mens politiet i Tønsberg har satt av 5,5 årsverk til å bekjempe arbeidslivs­kriminalitet, hadde Oslo-politiet lenge bare én politi­mann til å gjøre samme jobb.

Publisert

Det er avisen Klassekampen som mener Oslo-politiet satser altfor dårlig på å bekjempe slik kriminalitet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Hvis du driver med arbeidslivs­kriminalitet i Oslo-området, er du tryggere enn hvis du driver med arbeidslivs­kriminalitet i Bergen eller Stavanger, sier Inger Coll, lektor ved Politi­høgskolen i Oslo, til avisen.

De siste årene har regjeringen opprettet ialt sju sentre for å bekjempe arbeidslivs­kriminalitet - A-krim-sentere. Dette er et tverr­etatlig samarbeid mellom politiet, Nav, Arbeids­tilsynet, Skatte­etaten og toll­vesenet, som jobber under samme tak. Det er ingen sentral styring av sentrene, som er organisert og jobber på ulike måter.

Lenge bare én i Oslo

Fram til september 2017 var bare én politi­mann i Oslo politi­distrikt med i a-krim­samarbeidet. I dag er det satt av to årsverk.

I følge Klassekampen har Tønsberg-politiet satt av 5,5 årsverk til sitt A-krim-senter. Deretter følger Bodø og Kristiansand med 3,5 årsverk, Trondheim og Stavanger med tre årsverk, og Bergen med to årsverk.

Politet er uenig i lav satsing

Politimester Hans-Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt avviser at arbeidslivs­kriminalitet har lav prioritet i hovedstaden.

– Det må være en klar mis­forståelse at antallet ansatte på et a-krimsenter er det samme som de ressursene vi totalt sett bruker på arbeidslivs­kriminalitet. I Oslo har vi store, tunge etter­forskninger som involverer mange etter­forskere og personer, og som ikke er direkte forankret på dette a-krimsenteret, sier han.

Les også: Klassekampen mener at politi­ledelsen i Oslo i et internt notat datert 22. desember 2017 ga føringer om at politiet ikke skal anmelde økonomisk kriminalitet som avdekkes på inspeksjoner i A-krim-samarbeidet.

Kilde: Oslo-politiet satser minst, http://www.klassekampen.no/article/20180203/ARTICLE/180209981

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS