Arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie har nå fjernet regel­unntaket som tillot forbrukere å kjøpe renholds­tjenester fra virksom­heter som ikke er registrert og godkjent av Arbeids­tilsynet.

Nå må også private bruke godkjent renhold

Etterlengtet lovendring: Fra 1. juli kan forbrukere som kjøper renhold kun benytte godkjent renholds­virksomhet.

Publisert

For å komme svart arbeid og arbeidslivs­kriminalitet til livs, har bedrifter i dag forbud mot å kjøpe renholds­tjenester fra virksom­heter som ikke er registrert og godkjent av Arbeids­tilsynet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Private har inntil nå vært unntatt fra forbudet. Fra 1. juli fjernet regjeringen unntaket, slik at også private må sjekke at renholds­bedriften de kjøper fra er godkjent. Renholds­registeret er lett tilgjengelig på Arbeids­tilsynets nettsider.

Her kan du sjekke om renholdsvirksomheten er godkjent (Arbeidstilsynets nettsider)

– Når vi nå endrer regelverket, tror jeg folk skjønner at det er nødvendig for å komme de kriminelle og useriøse aktørene i renholds­bransjen til livs, sier arbeids- og sosial­minister Anniken Hauglie.

– Arbeidslivs­kriminalitet og svart arbeid rammer oss alle, fordi kriminaliteten tapper samfunnet for milliarder hvert år. Dette er penger som kunne gått til skole, helse og annen velferd, understreker hun.

Lønns- og arbeidsvilkår

Alle renholds­virksomheter må være godkjent av Arbeids­tilsynet og registrert i et Renholdsregisteret for å drive lovlig. Kjøp av renholds­tjeneste er kun tillatt fra virksomhet som enten er godkjent, har søknad om godkjenning til behandling eller har HMS-kortbestilling til behandling.

Når du som forbruker kjøper tjenester fra en godkjent virksomhet, er det din forsikring – så langt det er mulig å forsikre seg – om at bedriften du kjøper fra oppfyller vilkårene for godkjenning.

For å få godkjenning må bedriften blant annet legge fram dokumentasjon om at den oppfyller visse krav til lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, og bedriften må være registrert i bestemte offentlige registre. Godkjente virksomheter skal også sørge for at renholderne i virksomheten har HMS-kort.

Fafo anslo i en evaluering i 2016 at om lag 270 000 husstander hadde kjøpt renholds­tjenester til hjemmet sitt det siste året. Fafo anslår at 43 prosent kjøper renhold helt eller delvis svart. Mange kjenner ikke til godkjennings­ordningen, og/eller sjekker ikke om virksomheten de kjøper fra er godkjent og dermed kan selge renholds­tjenester lovlig. Konsekvensen er at de useriøse kontrollerer store deler av forbruker­markedet. Det er alvorlig, mener arbeids- og sosial­ministeren.

– De nye reglene vil bevisstgjøre forbruker­markedet og ha en god signal­effekt. Forskrifts­endringen under­streker at hver og en av oss har et ansvar for ikke å kjøpe tjenester fra virksom­heter som ikke følger lover og regler, sier hun.

– Rydder av veien misforståelser

Arbeids­tilsynet foretar tilsyn med renholds­virksomheter som retter seg inn mot privat­markedet. Et forbud for forbrukere mot kjøp av renhold fra virksom­heter uten godkjenning vil dermed kunne bidra til å begrense markedet for useriøse aktører.

– Siden det fram til nå ikke har vært noen plikt for forbrukere til å kjøpe renholds­tjenester fra virksom­heter som er registrert, tror noen virksom­heter at de ikke behøver å søke godkjenning. Regel­endringen rydder av veien misforståelser ved at det ikke er tvil om at alle virksom­heter må være godkjente, sier Hauglie.

Kilde: Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-tiltak-mot-arbeidslivskriminalitet/id2606593/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS