Kombinasjonen av foroverbøyd stilling og rotasjon kan gi ryggsmerter, mens PC-arbeid gir få langvarige plager. Dette er noen av problem­stillingene som tas opp under STAMIs seminar. Det avholdes i Oslo og har påmeldingsfrist 22. mai.

Muskel- og skjelettplager i arbeidet

Statens arbeids­miljø­institutt inviterer til seminar om muskel- og skjelettplager 5. juni.

Publisert

Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv og de står for en stor andel av syke­fraværet i Norge, skriver STAMI i sin forhånds­omtale av seminaret.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeids­stillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljø­eksponeringer som forekommer på en rekke arbeids­plasser. STAMI har utarbeidet en kunnskaps­status som oppsummerer den kunnskapen som finnes på feltet, og som blir presentert på halvdags­seminaret tirsdag 5. juni.

Denne nye STAMI-rapporten oppsummerer kunnskap om dokumenterte sammen­henger, men graderer også hvor sikker man kan være på en sammen­heng med en beskrivelse av sannsynlig «holdbarhet» eller «styrke» av konklusjoner. Rapporten gir også mange eksempler på resultater fra studier som har bidratt til en dokumentert sammenheng. STAMI håper at denne informasjon kan bidra til å illustrere risikofaktorer og hvilke eksponerings­nivåer som kan være av betydning ved risikovurderinger, som i sin tur kan gi underlag for prioritering av risiko­reduserende tiltak. Men det er viktig å være klar over at de fleste typer jobb har sammen­satte eksponeringer og at arbeids­oppgaver varierer over tid.

Rapporten tar for seg ulike typer fysiske belastninger og yrker, og målsetningen er å bidra til å forebygge plager som kan føre til uhelse.

På seminaret vil forfatterne bak rapporten gjennomgå bakgrunn, metoder og hoved­resultat med eksempler fra rapporten. Deretter inviteres deltakerne til en diskusjon om hva denne nye kunnskaps­statusen kan bety for innsatsen på arbeids­plassen – hvordan den kan omsattes i praksis ute i virksomhetene. For eksempel – hva innebærer et utsagn som «kombinasjonen av foroverbøyd stilling og rotasjon kan gi ryggsmerter – mens PC-arbeid gir få langvarige plager» for vår praktiske tilnærming i hverdagen?

Påmeldingsfrist 22. mai.

Mer info & påmelding: Halvdagsseminar 5. juni: Mekaniske eksponeringer i arbeid og muskelskjelettplager – hva vet vi og hva gjør vi med det? https://stami.no/kurs/halvdagsseminar-5-juni-mekaniske-eksponeringer-i-arbeid-og-muskelskjelettplager-hva-vet-vi-og-hva-gjor-vi-med-det/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS