Interclean-leder Rob den Hertog ser fire viktige trender som vil prege oss allerede i 2018. (Ill.foto: etter Interclean)

Kommer sterkt: Fire nye renholdstrender

Endring i grønt skifte, sykehus­renhold blir mer resultat­orientert, auto­matisering fenger globalt, og snart vil det finnes en app for alt.

Publisert

Messen Interclean Amsterdam er nå bare tre uker unna, og messens leder Rob den Hertog har selvsagt allerede en god oversikt over både utstillere og mange produkter. For å friste nye deltakere, gir han en smakebit på de trendene han mener «vil ta oss med storm» når messe­dørene åpner 15. mai.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fremtidens renhold er nesten over oss

Undertegnede skal selv til Amsterdam i år, og det blir spennende å se nyeste nytt fra blant annet robot-fronten. For min egen del må jeg tilstå at jeg er litt avmålt. Personlig ser jeg ikke for meg noen robot-revolusjon i 2018 – heller – men det skal uansett bli spennende å tråle den store messen. Ikke minst for å se nærmere på utbredelsen av «smarte» løsninger.

Og her er Rob den Hertog svært optimistisk: Han peker i sin blogg på at mer enn 850 utstillere vil samles, og med så mange innovatører og trend­settere under samme tak, vil de besøkende garantert få se noen virkelig spesielle utstillinger.

Fire trender å se opp for

Disse trendene vil prege Interclean Amsterdam 2018, mener han:

 1. Endring i måten vil tilnærmer oss bærekraft
  «Grønt» renhold er selvsagt ikke noe nytt fenomen, blant annet drevet fram av kundenes krav til de selskapene de kjøper varer og tjenester.
  Bærekraftig rengjørings­utstyr og -metoder utvikles hele tiden, men selskapene begynner å innse at «grønt renhold» dreier seg om mye mer enn å opprette en ny produksjons­linje bestående av mer miljø­vennlige kjemikalier og maskiner. Rob den Hertog ser nå en trend mot noe langt mer komplekst og alt­omfattende: en sirkulær økonomi der selskapene analyserer ethvert aspekt av sin forretnings­modell for å skjære ned på avfall og ineffektivitet.
  De som lykkes, vil oppleve en drastisk reduksjon i sin ressurs­bruk. Penger spares og de får en konkurranse­fordel overfor bedrifter som fortsatt ser på bærekraft som en produksjonslinje og ikke en filosofi.

 2. Renhold i helse­vesenet blir mer resultat­orientert
  Renhold har alltid vært viktig for pasient­sikkerhet og «produksjonen» i helsevesenet. Men anti­mikro­biell resistens (AMR) utgjør en økende trussel, og det vil fremtvinge endringer i renholdet.
  Ettersom budsjettene må strekkes stadig mer, blir sykehusene stadig mer opp­merksomme på pasientenes vei gjennom systemet – og særlig på hvor mye det koster med sykehus-påførte infeksjoner.
  Sykehus­renhold vil bli enda tettere integrert med de øvrige funksjonene, og renholds­ledere må stå på enda hardere for å vise hvordan tjenestene deres bidrar til de over­ordnede resultatene. Data­vennlige organisasjoner med god tekno­logisk kompetanse vil få en åpenbar fordel i vår nære fremtid.

 3. Automatisering begynner å fenge globalt
  Heller ikke konseptet med auto­matisering er noe nytt. Vi har allerede sett innovative løsninger og maskiner som er i bruk i store deler av bransjen. Det som virkelig gjør auto­matisering til en trend vi bør følge med på det neste året, er hvordan den vil tas i bruk i bredt monn – og bli tilgjenglig for et bred spekter av virksomheter og sektorer.
  For tjeneste­tilbydere vil dette åpne for å fjernstyre roboter og maskiner. De ønsker full oversikt over aktivitetene i sanntid, noe som vil drive ytelsen og hjelpe kunden til å se fordelene vil tjeneste­leveransen.
  Hele veien. fra helse­vesen til mat­sikkerhet. vil utstrakt bruk av auto­matisering sette nye standarder for rengjøring og hygiene.

 4. Det blir snart en app for alt mulig
  I hverdagen finnes det apper for alt mellom himmel og jord, og renholds­bransjen er intet unntak. Samtidig med at de utvikler nye roboter og maskiner, kommer produsentene også med lederstøtte­systemer og løsninger for mobile arbeidere, som kraftig vil forbedre effektiviteten i utførelse.
  Renholdsledere vil også få sanntids­data som de kan agere på i hvert tilfelle, i stedet for å ty til standardiserte rutiner.
  Ettersom flere og smartere maskiner ser dagens lys, vil renholds­tilbyderne få økt behov for å styre dem. Det er derfor vi nå ser en økning i appe-styrte prosesser.
  Uansett om det er en app som over­våker antall papirtørk i dispenseren på toalettet eller enn tale­robot som snakker med renholds­roboter, står vi foran en ny ære av smarte løsninger.

Kilde: Four professional cleaning trends to watch out for in 2018, https://www.intercleanshow.com/Blogs/Blogs/Four-professional-cleaning-trends-to-watch-out-for-in-2018

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS