Ill.foto etter Colourbox
Ill.foto etter Colourbox

Kr 3,80 mer i privat sektor

Renholdere organisert i Arbeidsmandsforbundet får 3,80 mer i timen etter at det kom til enighet i meklingen mellom LO og NHO.

Publisert

Det generelle lønnstillegget blir på 1 krone i timen fra 1. april 2018, det vil si 1950 kroner i året. Det melder LO-organet FriFagbevegelse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I tillegg ble det gitt et lavlønns­tillegg på kr 2,50 i timen, 4875 kroner i året, totalt 6825 kroner, til alle på overens­komster som ligger under 90 prosent av gjennom­snittlig industri­arbeiderlønn.

Arbeidsmands­forbundets medlemmer som jobber i en bedrift med en av følgende tariff­avtaler, vil få det generelle tillegget, lavlønns­tillegget og 30 øre fra de forbunds­vise tilpasningene, fordelt som et generelt tillegg:

  • Renholds­overens­komsten
  • Renhold på land i egen regi
  • Vekter­overens­komsten
  • Parkerings­selskaper
  • Skianlegg
  • Fritids- og aktivitets­avtalen

Kilde: 3,80 mer i timen til renholdere, vektere, skianlegg, parkering og fritids- og aktivitetsavtalen, https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/350-mer-i-timen-til-renholdere-vektere-skianlegg-parkering-og-fritids-og-aktivitetsavtalen-6.158.539214.f93e079614

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS