Det svenske RUT-fradraget gir privat­personer en mulighet for å redusere sine utgifter ved kjøp av f.eks. renholds­tjenester i hjemmet. (Ill. foto etter Colourbox).

RUT fortsetter å øke i Sverige

I årets første kvartal økte omsetningen av tjenester som gir skatte­fradrag med 11 prosent. Renhold i private hjem utgjør 77,2 prosent av RUT.

Publisert

Økningen på 11 prosent er sammen­lignet med samme periode i fjor. Den desidert mest etterspurte tjenesten er som nevnt renhold med 77,2 prosent, fulgt av flytting med 9 prosent, hage­arbeid 8,6 %, IT-hjelp 1,5 %, barnepass 1,3 %, snørydding 1,2 %, reparasjon av hvitevarer 0,8 % og assistanse 0,4 %

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tallene er fra About Times Rutbarometer for 2018, og omtales av det svenske renholds­bladet Rent.

På de ti årene RUT-fradraget har eksistert, 2007-2017, har fradraget økt med hele 1900 prosent. Imidlertid ble tjenestene som omfattes, i 2016 økt med IT-hjelp og flyttehjelp, og i 2017 med reparasjon av hvite­varer, samt ytterligere hage­tjenester.

Antall kjøpere av RUT-tjenester har det siste året økt fra 730 000 til 900 000 personer, noe som i hovedsak skyldes at nye tjenester har kommet innunder ordningen. Gjennom­snittlig kjøp var det høyeste noen sinne i 2017, med drøyt 11 430 kroner pr. år.

Kilde: Rut fortsätter att öka, https://www.cleannet.se/article/view/599766/rut_fortsatter_att_oka

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

RUT-fradrag

RUT er en forkortelse for Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Begrepet RUT-fradrag brukes om muligheten for å få skatte­fradrag for husarbeid. Det er innført for å reduserte omfanget av svart arbeid.

Eksempler på tjenester er renhold, barnepass, levering og henting av barn i barnehage, matlaging, klesvask, gress­klipping, snørydding, og ved behov for assistanse når du besøker bank, helsevesen osv.

Avdraget utgjør 50 prosent av arbeids­kostnaden, men maksimalt beløp er redusert fra 50 000 til 25 000 for personer som ikke har fylt 65 år ved inngangen til det året tjenesten utføres. Er du over 65, kan du altså få opptil 50 000 kroner i skatte­reduksjon.

Om vi holder oss til renhold, er RUT-fradraget avgrenset til å omfatte enklere renhold eller annet rengjørings­arbeid, samt flyttevask.

RUT-fradrag må ikke forveksles med ROT-fradrag. Det siste omfatter fradrag for arbeids­kostnader ved håndverker­tjenester til oppussing, ombygging og tilbygging av hus.

Les mer:

http://www.rutavdrag.se/

http://rotavdragen.se/

Powered by Labrador CMS