Arbeids­tilsynet m.fl. flere skal blant annet se på om virksom­heten kartlegger farer og problemer. (Ill.foto: Colourbox)

Risiko­aksjon mot avfalls­bransjen

Arbeids­tilsynet med flere vil i april gjennomføre en lands­dekkende aksjon for å sjekke om bl.a. avfalls­bedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeids­plassen.

Publisert

– Risikovurdering på arbeids­plassen lønner seg. Enkelt sagt handler det om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå og hvordan en kan unngå at de skjer, sier direktør Trude Vollheim i Arbeids­tilsynet. Hun peker på lønn­somheten ved å unngå skader, uhell og kostbare driftstap.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tilsynsaksjonen 2018 er et samarbeid mellom Arbeids­tilsynet, Miljø­direktoratet, Statens strålevern, Næringslivets sikkerhets­organisasjon (NSO), Direktoratet for samfunns­sikkerhet og beredskap (DSB), det lokale brannvesen, det lokale el-tilsyn (DLE) og Fylkesmannens miljøvernavdeling. I løpet av de neste tre ukene skal inspektører gjennom­føre rundt 450 tilsyn hos virksom­heter over hele landet.

Kilde: Landsdekkende risikoaksjon, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/landsdekkende-risikoaksjon/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS