Difi regner med at det er store penger å spare på å digitalisere offentlige anskaffelses­prosesser, og inviterer til å bidra arbeidet med å få til gode verktøy. (Ill.foto: Colourbox)

Difi satser stort på digitalisering

Difi ønsker oppdrags­givere, leverandører og system­leverandører velkommen til å delta i arbeidet med å hel­digitalisere anskaffelses­prosesser.

Publisert

Regjeringen og Stortinget har reservert budsjett­midler og Difi-teamet som skal løse oppgavene er nå bemannet, melder det offentlige organet Difi.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Stortinget har bevilget 13 millioner kroner årlig fra 2018 til 2024 til arbeidet med å hel­digitalisere anskaffelses­prosessen. Strategien er lagt, de første tiltakene er bestemt og Program for digitalisering av offentlige anskaffelser er bemannet.

Målet er å få til samfunnsø­konomiske gevinster. Difi skriver at etableringen av elektronisk handels­format for fakturaer er et godt eksempel på hva teknologi og standardisering kan bidra til. Prosjektet ga en samfunns­økonomisk besparelse på mer enn 4,2 milliarder kroner i fjor.

Kilde: Klart for storsatsning på effektivisering av offentlige anskaffelser, https://www.anskaffelser.no/nyhet/2018-05-08/klart-storsatsning-pa-effektivisering-av-offentlige-anskaffelser

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS