Statsforvaltningen alene hadde et samlet innkjøp til kategorien «Eiendom» på 18,1 milliarder kroner i 2016. Av dette utgjorde «Renhold, vakthold, vaktmestertjenester» 1,0468 milliarder kroner. (Figur: Doffin)

Stor nedgang i kunngjøringer hos Doffin

Fra 2016 til 2017 falt antallet kunngjorte konkurranser i Doffin betydelig. Høyere terskel­verdi ved offentlige innkjøp er hovedårsak.

Publisert

I 2017 var det 3802 færre kunn­gjorte konkurranser i Doffin enn i 2016, en nedgang på 19 prosent.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Endringen kan i stor grad forklares med at antallet kunn­gjorte konkurranser mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi falt fra 9814 i 2016 til 5859 i 2017 (ned 40 prosent).

Tallet på frivillige kunn­gjøringer økte fra 941 til 1353 i samme periode, mens tallet på kunn­gjøringer i «Tenders electronic dayli» gikk ned fra 9003 til 8433.

Regelverket om offentlige innkjøp ble endret fra og med 1. januar 2017. Den nasjonale terskel­verdien ble da hevet fra 500 000 til 1,1 millioner kroner, dvs. at anskaffelser med vurdert verdi under 1,1 millioner kroner ble fritatt for plikten til kunn­gjøring og detaljerte prosedyrekrav. Men selv om innkjøps­prosessen ble forenklet, er det fortsatt krav til konkurranse, like­behandling og dokumentasjon.

NHO har likevel uttalt at markedet for offentlige kontrakter har blitt vanskeligere for småbedriftene etter at terskel­verdiene økte, fordi de ikke lenger får vite om konkurransene.

Kilde: Stor nedgang i kunngjeringar i Doffin etter regelverksendring, https://www.difi.no/artikkel/2018/01/stor-nedgang-i-kunngjeringar-i-doffin-etter-regelverksendring

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS