(Ill. etter Nærings­departementet og Colourbox)

Ikke tillatt å ta betalt for konkurranse­grunnlag

Det er nå innført krav om at oppdrags­givere skal gi gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurranse­grunnlaget.

Publisert

Dette innebærer at det ikke er tillatt å ta betalt for at leverandørene skal få adgang til noen del av konkurranse­grunnlaget. Dette skriver Nærings- og fiskeri­departementet i en oppdatert utgave av veiledningen til reglene om offentlige anskaffelser. Det er organet anbud365.no som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

At tilgangen skal være direkte og ubegrenset inne­bærer at det ikke må etableres noen skranker eller hindringer for leverandørenes tilgang til eller mulig­heter til å laste ned konkurranse­grunnlaget. Det vil ikke være tillatt å stille noen form for krav om registrering.

Oppdrags­giveren kan imidlertid gi interesserte leverandører anledning til å registrere en epost-adresse for å få tilsendt rettelser, suppleringer eller endringer av konkurranse­grunnlaget.

Dersom oppdrags­giveren ikke kan gi gratis, direkte og ubegrenset tilgang til deler av konkurranse­grunnlaget, skal han/hun i kunn­gjøringen angi hvordan leverandørene kan få tilgang til disse dokumentene. Oppdrags­giveren skal i så tilfelle forlenge fristen med fem dager med mindre det er tale om et haste­tilfelle.

Hvis oppdrags­giveren ikke kan gi gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til deler av konkurranse­grunnlaget fordi det inne­holder opp­lysninger av fortrolig karakter, skal oppdrags­giveren angi i kunn­gjøringen hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre opp­lysningenes for­trolighet, og hvordan leverandørene kan få tilgang til dokumentene.

Kilde: Ikke tillatt å ta betalt for leverandørers adgang til konkurransegrunnlag, https://www.anbud365.no/ikke-tillatt-a-ta-betalt-for-leverandorers-adgang-til-konkurranse

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

De nye reglene kan leses i «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser» (anskaffelses­forskriften), se særlig kapitlet 19.4 «Når skal konkurranse­grunnlaget gjøres tilgjengelig for leverandørene?» (side 149-151).

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/

Powered by Labrador CMS