Fra venstre; Frode Standahl, Erland Ødegården, Kjell Ivar Gudbrandsen og Region Direktør i AB Solutions Øst, Nils Øyvind Hillestad. (Foto: AB Solutions)
Fra venstre; Frode Standahl, Erland Ødegården, Kjell Ivar Gudbrandsen og Region Direktør i AB Solutions Øst, Nils Øyvind Hillestad. (Foto: AB Solutions)

AB Solutions kjøper Beet Kantiner

Etter to års samarbeid kjøper AB Solutions AS Beet Kantiner AS med virkning fra 1. september 2018.

Publisert

Med oppkjøpet styrker AB Solutions sitt forretnings­område kantine, som et ledd i en fullverdig Facility Service-satsing, skriver selskapet i en presse­melding.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etablert kantineselskap

Beet Kantiner ble startet i 2002 av kokkene Erland Ødegården og Toril Tønsberg. I ettertid har Kjell Ivar Gudbrandsen, som også er utdannet kokk, kommet inn som daglig leder. Sammen har de bidratt til å bygge opp selskapet som nå syssel­setter nærmere 50 ansatte fordelt på nærmere 30 kantiner.

Med mottoet «kjærlighet til råvarene» har BEET fått et solid fotfeste i Oslo og omegn med dyktige ansatte og fornøyde kunder. Selskapet har de siste årene hatt en fin og jevn vekst og vil i år passere 50 mill. i omsetning.

Eierne av BEET Kantiner AS blir med i den videre satsingen og vil fortsette i sine funksjoner til glede for kunder og ansatte.

Satser på fullservice

AB Solutions er meget fornøyd med å overta BEET Kantiner AS som er et kompetanse­rikt selskap og et spring­brett for å utvikle virksom­heten videre.

AB Solutions er en norsk gründer­bedrift som ble startet av Frode Standahl og hans bror i 1991, bare 16-17 år gamle. Selskapet har i årenes løp blitt et av landets største service selskaper som fortsatt er i private hender.

«Vi er i en bransje med store inter­nasjonale aktører og ikke minst selskaper som har equity fond i ryggen med en kort­siktig strategi med tanke på å blåse opp volumet før videre salg av selskapene. Summen av dette har bidratt til et ekstremt prisjag hvor «kvalitet» blir den tapende part», sier Frode Standahl.

«Vår strategi er fortsatt å være privateiet, hands-on på den daglige driften, tenke langsiktig, øke kompetansen til de ansatte, skape trygge arbeids­plasser samt sikre fornøyde og lang­siktige kunde­forhold. Derfor jobber vi aktivt med å videre­utvikle og konseptuere tjenestene våre innen FM/Facility services i tråd med markedets behov for støttetjenester.»

«Vi tror at veksten vil skje gjennom målrettet arbeid med fokus på kvalitet kombinert med fremtidige oppkjøp. Våre kunder og ansatte skal vite at vi er der de neste 25 årene også» sier Frode Standahl, admini­strerende direktør i AB Solutions.

Kilde: AB Solutions AS kjøper Beet Kantiner AS, https://www.absolutions.no/pressemelding

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

AB Solutions AS

og dets datter­selskaper er etablert med avdelinger i Bergen, Oslo og Stavanger. Selskapet betjener, med sine 1000 ansatte, flere store nasjonale kontrakter.

Selskapet leverer tjenester innenfor kantine, renhold, hotell, vaktmester / eiendomsservice og resepsjon, enten enkeltvis eller integrert i en FS/FM løsning.

AB Solutions omsatte i fjor for ca. 340 mill. og vil med oppkjøpet av BEET Kantiner AS passere 400 mill. i 2018.

Powered by Labrador CMS