Renholdere har forhøyet risiko for hjerte­kar­sykdom og studien viste at risikoen ble senket ved kondis­trening. (Ill.foto: Colourbox)

Kondistrening i arbeidstiden er bra for hjerterytmen

Kondisjons­trening på arbeids­plassen for­bedrer hjertets evne til å variere pulsen, viser en studie blant 116 renholdere.

Publisert

Det er fra før kjent at når du trener kondisen, for eksempel ved intervall-løping eller fotball, går pulsen opp, og det forbedrer hjertets evne til å variere hjerte­rytmen og senke blod­trykket.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Så spesifikt på renholdere

Med dette som grunnlag ble det utført et forsøk der en gruppe fri­villige renholdere skulle kondis­trene på jobb i fire måneder.

At renholdere ble valgt, skyldes at yrkes­gruppen har relativt høye fysiske arbeids­krav, men nedsatt hjertekar-sunnhet og forhøyet blodtrykk.

Forskerne ville derfor under­søke om fast kondis­trening over en lengre periode ville forbedre deres hjertekar-sunnhet, i dette tilfellet målt ved hjertets evne til å variere hjerte­rytmen.

2 x 30 minutter trening i uken

Gruppen ble delt i to, der den ene gruppen skulle trene under oppsyn av en personlig trener, den andre skulle som vanlig ikke trene.

Pulsen ble målt både i løpet av arbeids­dagen, på fritiden og under søvn.

Effekten av kondis­trening på jobben

Hjertets evne til å variere pulsen ble mest forbedret i arbeids­tiden, der puls­belastningen er størst, men også i fritiden var det en forbedring. I søvn var det ingen forskjell.

– Ved å kondistrene på arbeids­plassen oppnår renholderne å forbedre både kondisjonen og hjertekar-sunnheten, sier Mette Korshøj ved danske Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø.

Hun utførte studien som en del av sin doktorgrad.

Hvorfor ingen effekt under søvn?

– At kondistreningen ikke hadde noen effekt på pulsen under søvn, kan skyldes at renholderne ikke har mulighet til å hvile til­strekkelig mye og gjen­oppbygge kroppen mellom arbeids­dagene.

Ifølge Korshøj er hvile ekstra viktig for alle som har hardt fysisk arbeid, fordi hvile og restitusjon bidrar til å fore­bygge ned­sliting av kroppen. Og arbeids­belastningen er stor for kroppen, selv med forbedret kondisjon.

– Det viktigste er likevel at studien viser at kondis­trening bidrar til en overordnet senkning av risikoen for hjerte­kar­sykdom, sier hun.

Kilde: Konditionstræning i arbejdstiden er godt for hjerterytmen, http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/konditionstraening-i-arbejdstiden-er-godt-for-hjerterytmen

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Sørg for å få variasjon i hjerterytmen

Stor variasjon i hjerterytmen er bra for kroppen.

Lav variasjon har vist seg å øke risikoen for hjertekarsykdom og tidlig død.

Powered by Labrador CMS