Stig Frode Berge fra Røros Produkter viser fram deres nye brann­sikre skap, der du kan opp­bevare nett­brett og mobil mens de lades.

Brannsikkert ladeskap

Nettbrett og mobil blir stadig vanligere i renholds­bransjen. Røros Produkter har utviklet et eget skap til lading av små­elektronikk.

Publisert

Batteri­ladere antas å ha forhøyet brann­fare sammen­lignet med mange andre elektroniske produkter. Ladingen foregår iblant utenfor arbeidstid eller på natt, og når ladingen foregår uten tilsyn, er det en stor fordel om den kan foregå under trygge forhold – det vil si at skade­omfanget avgrenses hvis det oppstår et brann­tilløp.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Røros Produkter AS presenterte dette nyutviklede skapet under FDV-konferansen Bygg Ren Verdi 2017. Skapet egner seg for blant annet mobiler og nettbrett, som jo blir et stadig vanligere kommunikasjons­middel i renholds­avdelinger. https://www.rorosprodukter.no/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS