Høgskolelektor Ellen Nygard er kontakt­person for utdanningen, mens Åse Lindal er ekspert i tekstil­forvaltning og vil stå for mye av under­visningen.

Studietilbud for ledelse av tekstil- og vaskeritjenester

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr videre­utdanning for vaskeri­ledelse til høsten.

Publisert

– Nå får vaskeri­ansatte endelig et studie­tilbud. Dette er etter­spurt og etter­lengtet, sa Åse Lindal til Fagbladet ved forrige forsøk på å starte kurset.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Høyskolen har besluttet å forsøke en tredje oppstart av denne videre­utdanningen. Dessverre ble det akkurat litt for få søkere de to første gangene. Så hvis du har lyst på denne videre­utdanningen, bør du nok slå til nå. Igangsetting er avhengig av at det blir nok søkere, og det er en viss risiko for at HiOA ikke kommer til å gjøre flere forsøk enn dette tredje.

Studiet åpnes for søknader nå i mars, og fristen for å søke er 22. mai 2017.

Åse Lindal er sentral i høstens under­visning. Hun er ekspert i tekstil­forvaltning, har tegnet flere titalls vaskerier, analysert fyllings­grader og kjemibruk, og samlet en stor mengde kunnskap innenfor et fag der oppdaterte lære­bøker ikke finnes.

Målgruppe

Studiet får et annet navn enn før, Ledelse av tekstil- og vaskeri­tjenester, for bedre å gjenspeile at det i stor grad dreier seg om ledelse av slike tjenester.

Ifølge HiOA egner studiet seg særlig godt for ledere i vaskeri­bransjen, herunder ledere av intern­vaskerier i helse- og omsorgs­institusjoner, samt personer som ønsker å kvalifisere seg til leder­stillinger på disse feltene eller trenger kompetanse­påfyll.

Fem samlinger

Videre­utdanningen er lagt opp med fem samlinger, på følgende dager og med følgende temaer:

  • uke 35 (30. og 31. august og 1. september 2017): tekstil­lære og -forvaltning
  • uke 38 (20., 21. og 22. september 2017): hygiene, smitte­vern og sikker drift av vaskeri
  • uke 41 (11., 12. og 13. oktober 2017): vaskeri­prosjektering
  • uke 44 (1., 2. og 3. november 2017): maskin­lære og vaskeri­økonomi
  • uke 47 (22., 23. og 24. november 2017): personal­ledelse og HMS

Bakgrunn for videre­utdanningen

Det finnes helse- og omsorgs­institusjoner i alle kommuner i Norge. Ledelsen ved disse har ansvaret for forsvarlig vask, etter­behandling og distribusjon av tekstiler benyttet ved institusjonen, herunder tøyet til dem som jobber turnus og det private tøyet til beboere som har institusjonen som sitt hjem.

Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner er førende for alle ledd i produksjonen av rene og smittefrie tekstiler. Standarden gjelder enten helse- og omsorgs­institusjonene selv eier tekstilene, og vasken av disse og beboer­tøyet foregår i egne intern­vaskerier, eller institusjonen leier tekstiler og/eller kjøper tekstil- og vaskeri­tjenestene fra eksterne leverandører.

Les mer:

Studiebeskrivelse hos HiOA: TEVO6000 Ledelse av tekstil- og vaskeritjenester

Fagbladet 8/3-2016: Endelig får vaskeriansatte et studietilbud

Renholdsnytt 15/4-2016: Endelig et studie­tilbud for vaskeri­ansatte

Renholdsnytt 7/3-2016: Videre­utdanning i tekstil og vaskeri

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Bransjestandarder

for vaskerier forvaltes av

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn.

Studiestøtte

Er du medlem i Fagforbundet, kan du søke om støtte til både kurs­kostnad, bøker, kost, losji og reise fra deres opplærings- og utviklings­fond.

Les mer

Du kan også søke støtte fra Signe Sennaruds fond, som administreres av Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR).

Les mer

Powered by Labrador CMS