Høgskolen i Oslo og Akershus (studiested Pilestredet 35).

Nå kan du studere enkeltemner i FM-bacheloren

Nå er det åpent for å melde seg på enkelt­emner i FM-studiet ved HiOA. Frist senest 12/9 for høstens emner, forutsatt at man søkte om generelt opptak til enkelt­emner ved Handels­høyskolen den 10.-17. august.

Publisert

Trenger du faglig utvikling innenfor fasilitets­styring, men har ikke mulighet til å følge et treårig studie­program? Nå kan du studere fordypnings­emnene i FM-bacheloren som enkelt­emner.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt via e-postene: knut.boge@hioa.no eller ellen.nygard@hioa.no ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Førstemann til mølla

For høstens emner er det mulig å melde seg på enkelt­emner fra og med 4. og fram til 12. september 2017.

Merk at saks­behandler ved HiOA behandler søknadene fort­løpende i den grad ved­kommende har mulighet. Dvs. søknads­behandlingen starter før søknads­fristen er utløpt, så det er bare å søke allerede i dag / ikke vente til den 12. september.

OBS! Det er todelt søke­prosess: Først søker man generelt opptak til enkelt­emner, alle kvalifiserte får dette. Dette søket er allerede ferdig for høst­semesteret. Det skjedde 10.-17. august. 2. fase er påmelding til konkrete enkelt­emner etter første­mann til mølla-prinsippet, som for høst­emnene kan gjøres i perioden 4.-12. september.

Vårens emner: Senere tidsfrist

Påmeldingen nå i september gjelder kun for emnene som går høsten 2017.

Påmeldings­start og -frist for emner våren 2018 kunngjøres i desember, så følg med – tidsfrister publiseres etter hvert på:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA/Soeknadsfrister

Hvilke emner

HiOA tilbyr et begrenset utvalg enkelt­emner, som kan variere fra år til år. Studieåret 2017-2018 tilbys emnene som står på denne listen:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA/Enkeltemneopptak-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA-hoest-2017-og-vaar-2018

Opptakskrav

Søknad om opptak på enkelt­emner forutsetter at søker har generell studie­kompetanse eller noe som blir vurdert som like­verdig med generell studie­kompetanse. Enkelte emner kan ha faglige for­kunnskaps­krav.

Mer informasjon om enkelt­emner (og privatist­eksamen) er tilgjengelig på nettet:

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Tema på NFSR-møte

På nettverks­møtet til Norsk Forening for Service og Renhold ved HiOA den 21. september vil Ellen Nygard (høgskole­lektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus) informere om HiOAs nye tilbud om å studere enkelt­emner i FM-bacheloren.

Hun vil også fortelle om et av emnene som går i høst, nærmere bestemt om «FM3000 Mennesker, organisasjon og FM».

Mer om nettverksmøtet:

http://renholdsnytt.no/nfsr-inviterer-til-nett%C2%ADverks%C2%ADm%C3%B8te-i-oslo-0

Powered by Labrador CMS