Forklaringen kan være så enkel som at medarbeidere med hardt fysisk arbeid, senker risikoen for muskel­smerter når de sitter ned. (Ill.foto: Colourbox)

Mer sittetid gir færre nakke- og skulder­smerter

Forskning på bl.a. renholdere viser at jo lengre sittetid de hadde på jobben, jo færre smerter opplevde de i nakke og skuldre.

Publisert

Slike smerter er utbredt i befolkningen, men vi vet faktisk ikke så mye om hva påvirkninger i arbeids­miljøet har å si for utviklingen av smertene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I den nye studien samarbeidet forskere fra Högskolan i Gävle (Sverige) og Det Nationale Forsknings­center for Arbejds­miljø (Danmark). Den ønsket å undersøke om det finnes en sammen­heng mellom sittetid og nakke-skulder-smerter hos faglærte og ufaglærte med primært manuelt arbeid.

De innsamlet data fra 625 renholdere, produksjons- og transport­arbeidere i 12 måneder. Sitte­tiden på jobben ble målt ved under­søkelsens start ved hjelp av små bevegelses­sensorer, som med­arbeiderne bar direkte på kroppen.

Studien viser at jo mer sitte­tid de hadde på jobben, jo færre nakke-skulder-smerter opplevde de.

Dette er umiddel­bart ikke det vi ville forvente. Fra tidligere forskning vet man nemlig at personer med stille­sittende arbeid kan få flere smerter ved økende stille­sitting. Det samme gjelder altså ikke nødvendigvis gjelder for arbeids­takere med mye manuelt arbeid.

Det er mulig at for eksempel renholdere er ekstra utsatt for å få nakke-skulder-smerter dersom de står i anstrengende stillinger under rengjøringen. Mens når de sitter ned, er risikoen for nakke-skulder-smerter antakelig mindre.

Kilde: Mere siddetid på arbejdet gav færre nakke-skuldersmerter, http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/mere-siddetid-paa-arbejdet-gav-faerre-nakke-skuldersmerter

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Mye tid på rompa gir mindre tid til belastende oppgaver

Ved Statens arbeids­miljø­institutt i Oslo er det nettopp sluppet en forsknings­rapport med samme tema, men med bakgrunn i andre yrkes­grupper. Den gir en mulig forklaring på funnene i den svenske/danske studien.

Studien viser at to av fem norske yrkes­aktive opplever smerter i nedre del av ryggen i løpet av en måned. Av disse igjen mener to av fem at smertene skyldes nåværende jobb.

For helse- og omsorgs­arbeiderne ble det funnet at intensiteten av korsrygg­smerter var lavere jo lenger tid de brukte på stille­sittende arbeid. Denne sammen­hengen ble imidlertid ikke funnet når man så på den totale mengden stille­sitting gjennom dagen, inkludert fritiden.

En forklaring kan være at sitting på jobb gir en naturlig ekskludering av andre arbeids­oppgaver som kan gi ryggsmerte.

Hos bygg- og anleggs­arbeidere så man pussig nok ikke reduserte smerter ved mer stille­sitting gjennom arbeids­dagen. Hvorfor vet man ikke.

https://stami.no/sittende-og-staende-arbeid-sammenheng-med-korsryggsmerter/

Powered by Labrador CMS