Opplevelsen av fysiske plager ser ut til å påvirkes aller mest av disse fem psyko­logiske faktorene: følelses­messig utmattelse, angst og depresjon, søvn­problemer, tretthet og hodepine. (Ill.foto: Colourbox)

Lite tilfreds med jobben – flere fysiske plager

Arbeids­takere som er mindre tilfredse på jobb, har oftere flere smerte­plager. En ny studie fra Stami ser på sammen­hengen mellom smerter, jobb­tilfredshet, psyko­logiske faktorer og søvn­vansker.

Publisert

Muskel­skjelett­smerter er blant de viktigste årsakene til syke­fravær, nedsatt produktivitet og redusert livs­kvalitet. Men slike plager opptrer sjelden alene – det er faktisk vanligere å ha smerter i to eller flere kropps­områder, melder Statens arbeids­miljø­institutt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En ny studie ved Stami har sett på arbeids­takere som rapporterer om smerte­plager, og hvilken sammen­heng dette har med psyko­logiske faktorer, søvn­vansker og jobb­tilfredshet.

Risikoen for syke­melding og uførhet er betraktelig høyere for de som har mange smerter samtidig. Det er derfor viktig å finne ut hvilke betingelser som kan ha betydning for om slike plager sprer seg til andre deler av kroppen – eller hvilke betingelser som kan fremme forbedring i form av reduksjon av antallet plager.

Hva gjør plagene verre?

Forskerne fant at flere faktorer hang sammen med endring i antallet plager. Fem faktorer så ut til BÅDE å øke sann­synligheten for forverring og redusere sann­synligheten for forbedring. Dette gjaldt for personer som opplevde:

  • høye nivåer av følelses­messig utmattelse,
  • psykiske plager (generelt høye nivåer av angst og depresjon),
  • søvnproblemer (vanskelig for å sove og urolig søvn),
  • tretthet og
  • hodepine.

Andre faktorer så imidlertid ut til å henge sammen med ENTEN forverring eller forbedring:

  • Personer med høye nivåer av psyko­logisk velvære – altså de som opplevde å ha mye over­skudd og sjelden følte seg nedstemt – opplevde sjeldnere at plagene spredte seg, men skilte seg ikke fra resten av utvalget når det gjaldt for­bedring.
  • På liknende vis så man at de som ofte følte seg rast­løs eller opplevde intense smerter i nakken, skuldrene eller ryggen hadde sjeldnere opplevd for­bedring, men at de ikke skilte seg fra resten av utvalget når det gjaldt forverring.

Lite tilfreds med jobben, mange plager

Arbeids­takere som var mindre tilfreds med jobben sin, hadde mye oftere også mange plager.

– Tidligere studier ved Stami har under­søkt for­holdet mellom jobb­tilfredshet og hode­pine og funnet støtte for en ond sirkel-prosess, der lav jobb­tilfredshet kan påvirke hode­pine samtidig som det å være plaget med hode­pine kan redusere jobb­tilfreds­heten, sier forsker Jan Olav Christensen ved Stami.

– Emosjonell utmattelse, psykiske plager, psykisk velvære, søvn­problemer og smert­eintensitet i hode, nakke og rygg er alle faktorer som har vært satt i sammen­heng med viktige arbeids­faktorer som eksempelvis rolle­konflikt og kontroll over avgjørelser. Det kan derfor tenkes at de faktorene som ble belyst i denne studien kan representere mellom­liggende faktorer som forklarer hvorfor og hvordan forskjellige arbeids­faktorer kan påvirke forløpet av smerte­plager blant mange arbeids­takere, sier han.

Kilde: Arbeidstakere som er mindre tilfredse på jobb, har oftere flere smerteplager, https://stami.no/arbeidstakere-som-er-mindre-tilfredse-pa-jobb-har-oftere-flere-smerteplager/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS