Jobben har mindre skyld i syke­fravær enn det de ansatte selv mener, indikerer et anslag fra Sintef. (Ill.foto: Colourbox)

Jobben har mindre skyld i fraværet

Belastninger på arbeids­plassen er årsak til mye syke­fravær. Ensformige arbeids­oppgaver er det største problemet, oppgir ansatte.

Publisert

Likevel har har jobben mindre skyld i syke­fravær enn de påstår. Dette frem­kommer på forskning.no etter et foredrag om frem­tidens arbeidsliv ved Statens arbeids­miljø­institutt (Stami).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For selv om de sykmeldte selv oppgir at arbeids­plassen er årsaken til 40 prosent av syke­meldingene, viser et forsiktig anslag fra SINTEF at forhold på arbeids­plassen har skylden for 20 prosent av syke­meldingene.

Arbeid er sunt, også når man er syk. Men det er bare sunt hvis vi har sunne arbeids­forhold.

Særlig små og mellom­store bedrifter har fortsatt mer å gå på for å bedre arbeids­miljøet, mener institutt­direktør Pål Molander ved Stami.

Det handler mye om arbeidets innhold og organisering, og hvordan det er tilpasset til hver enkelt. Forskning viser at ansatte som har kontroll over egen arbeidsdag, sjeldnere blir sykmeldt.

– Det er derfor viktig at vi ikke mister inn­flytelse og inn­virkning på egen arbeids­dag når vi skal øke produktivi­teten, understreket han.

Kilde: Det er lønnsomt å sette inn tiltak for bedre arbeidsforhold, http://forskning.no/forebyggende-helse-psykiske-lidelser-arbeid-okonomi-bedriftsokonomi-samfunnsokonomi/2016/12/13-ting

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS