Renholdsjobben er ofte litt anner­ledes i felles­toaletter enn i kjønns­separerte toaletter. (Ill. etter Colourbox)
Renholdsjobben er ofte litt anner­ledes i felles­toaletter enn i kjønns­separerte toaletter. (Ill. etter Colourbox)

Fellesdo kan øke stresset

Kjønnsnøytrale toalettrom brer om seg i Europa. Det kan øke presset på renholderen, fordi slike rom ofte tar lenger tid å rengjøre.

Publisert

Mens offentlige fellesdoer er kontroversielt for noen, er det velkomment for andre – blant annet foreldre med barn av motsatt kjønn, ledsagere som hjelper mennesker av det motsatte kjønn, og trans­kjønnede personer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bladet European Cleaning Journal (ECJ) peker på at kjønns­nøytrale toalettrom også kan by på litt andre betingelser for renholderen. Selvsagt har de sjelden urinaler – og i så fall er de ofte godt adskilt fra resten av rommet.

Ikke like innlysende er at de kjønns­nøytrale rommene ofte er større, de har gjerne individuelle vasker, lengre benker, flere såpe­dispensere og ofte større speil. Og som regel er det travlere der, siden flere mennesker er innom i løpet av en gitt tid.

Dermed tar rengjøringen mer tid enn det renholderen er vant til. Hvis ikke innkjøpere tar høyde for dette, kan resultatet bli økt press på renholderen, og dermed økt risiko for at svinger kuttes og hygienen blir dårligere.

En vanlig innvendig mot fellesdoer er at menn griser mer enn kvinner, noe som medfører at kvinner påføres et ekstra ubehag. Men i følge ECJ har begge kjønn høye krav til renholds­standarden på toaletter. Dessuten er ikke alle enige i påstanden om at menn griser mest. En stor leverandør av toalettrom i USA mener for eksempel at istykker­revet dorullpapir på gulvet er noe man bare finner på dame­toalettene.

Kjønnsnøytrale toalettrom skal allerede være vanlige i Asia og Afrika. Det er Vesten som henger etter.

Det skal foreløpig ikke eksistere offisielle studier som sier noe om hvorvidt innføringen av fellesdoer har påvirket renholds­standarden.

Kilde: Cleaning a gender neutral washroom: what you should know, http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/cleaning-a-gender-neutral-washroom-what-you-should-know

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS