Sverige har nå fått sin første standard for rengjøring i helsevesenet. (Faksimile etter Swedish Standards Institute)

Ny svensk standard for smitte­vern­renhold

Swedish Standards Institute har utgitt en ny standard for rengjøring i helse­vesenet.

Publisert

Den nylanserte standarden omhandler rengjøring og lokaler og inventar i helse­vesenet for å minske smitte­spredning.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I Norge har vi ingen slik standard, og mange har derfor brukt den danske standarden DS 2451-10 som en delvis rettesnor i sitt smittevernarbeid. Denne utkom første gang i 2002. Nå har vi også en svensk standard å skjelne til.

Hovedtrekkene i den svenske standarden, SS 8760014:2017, er å angi kvalitets­kriterier for ulike hygiene­klasser og gi anbefalinger for å følge opp renholds­kvaliteten. Den spesifiserer også krav til opplæring og kompetanse hos personalet, og ansvars­forhold.

Standarden er utarbeidet av komiteen Städning för vården, SIS/TK 349/AG 02.

For både egen organisasjon og ved innkjøp

Standarden er ment å være til hjelp for innkjøpere, for organisasjons­utvikling, oppfølging (uansett om renholdet skjer i egen regi eller er innkjøpt) og for sammen­ligning mellom ulike renholds­leverandører.

Detaljert standard

Renholdsnytt har ikke lest selve standarden, og heller ikke sammen­lignet den direkte med DS 2451-10.

Ut fra innholds­fortegnelsen ser vi at den svenske standarden skal ta for seg krav til bestillende organisasjon, krav til renholds­leverandør (inkl. renholds­sentral, utstyr og renholds­midler), utarbeidelse av lokale instruksjoner for daglig rengjøring og slutt­renhold, hygiene­klasser og smitte­risiko, flater med høy smitte­fare, visuell bedømming av renholds­kvalitet og objektive måle­metoder.

Flere vedlegg

Den har også et normativt bilag med grense­dragnings­liste for flater med høy smitte­risiko, samt informative bilag som gir eksempler på arbeids­flyt, sjekk­lister for utvask, eksempler på renholds­frekvens, måle­metoder for usynlig kontaminering, samt eksempler på prøve­taking for å vurdere renholds­kvalitet.

Ikke for renrom og hovedrenhold

Den svenske standarden omfatter ikke renhold av renrom eller periodisk renhold (hovedrenhold).

Kan kjøpes på nett

Både den svenske og danske standarden må kjøpes – de er ikke gratis tilgjengelige. Standardene finner du her:

SS 8760014 :2017 – Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård
https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/medicin-allmant/ss-8760014-2017/

DS 2451-10:2014 – Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 10: Krav til rengøring
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-2451-102014

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

SIS (Swedish Standards Institute)

er en uavhengig og ideell forening med medlemmer fra både privat og offentlig sektor. Den er en del av det europeiske og globale nettverk som utarbeider inter­nasjonale standarder.

Ifølge SIS er standarder dokumentert kunn­skap utviklet av frem­stående aktører innenfor industri, næringsliv og samfunn. Standarder fremmer handel over grenser, bidrar til at prosesser og produkter blir sikrere, og effektiviserer din virksomhet.

Powered by Labrador CMS