Styret i NHO Service fram til oktober 2017. (Foto: Jon Skille Amundsen)
Styret i NHO Service fram til oktober 2017. (Foto: Jon Skille Amundsen)

Tjeneste­bedrifter omsatte for 58,7 milliarder

Årsrapporten for 2016 viser at NHOs bedrifter fortsetter å være et lokomotiv i tjenesteyrker.

Publisert

– Våre medlems­bedrifter i service­sektoren er veien inn i arbeids­livet for mange, innleder adm.dir. Anne-Cecilie Kaltenborn års­rapporten for 2016 for NHO Service.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Statistikk viser at i 2016 syssel­satte medlems­bedriftene over 70 000 årsverk, mens deres samlede omsetning nådde 58,7 milliarder.

NHO Service var i 2016 en lands­forening i NHO for bransjene Renhold, Bemanning, Sikkerhet, Helse og Velferd, Drift av eiendommer og Arbeid & Inkludering.

Mange aktiviteter

Foreningen har følgende forsknings- og utviklings­aktiviteter: Ringer i Vannet, Våre Veteraner, Omdømme­kampanje Renhold, PIL-prosjektet Renhold, Bransjenorm for Sikkerhet, School of Management, Instruktør- og ledelse for Renhold, Høyeste Verdi, Fagbrev Byggdrifts­operatør Drift.

Endringer

I 2017 fusjonerte NHO Service og NHO Handel og ble til NHO Service og Handel. I skrivende stund syssel­setter medlems­bedriftene ca. 85-86 000 årsverk.

Bransje­foreningen Renhold har skiftet navn til Renhold og Eiendoms­service.

Renhold stor aktør

Detaljerte tall for 2016 er ikke klare ennå, men for 2015 stipulerte NHO Service at det norske renholds­markedets totale verdi var på ca 17,8 milliarder kroner ved utgangen av året, inkludert private og offentlige aktører. Ca. 11 milliarder kroner av total­markedet var konkurranse­utsatt, hvorav renholds­bedrifter organisert i NHO service omsatte for 7,3 milliarder.

Kilder:

Årsrapport 2016, https://www.nhoservice.no/publikasjoner/mappepublikasjoner/nyheter/2017/arsrapport-2016/

Nyhetsbrev fra Renhold og Eiendomsservice, https://www.nhoservice.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2017/nyhetbrev-3---2017/

Statistikk og trender 2016-17, http://renholdsnytt.no/renhold-18-milliarder

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Ren Jul 2017

Husk ellers at bransje­foreningen Renhold og Eiendoms­service (som den heter i dag) har medlems­møte og jule­middag 29. nov 2017. Påmeldings­frist 15/11:

https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/ren-jul-2017/

Powered by Labrador CMS