Verv og vinn bok

Norsk Forening for Service og Renhold har lansert verve­kampanje blant sine medlemmer, der premien er den nye boken «Alt om renhold».

Publisert

Verver du som medlem i NFSR fem nye medlemmer, mottar du boken «Alt om renhold», av Steinar K. Nilsen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Verver du som medlem i NFSR ti eller flere nye medlemmer, er du med i trekningen av kr 5000,- til dekning av NFSRs Årskonferanse på Lillehammer i 2018.

Vervekampanje løper til og med 31.12.2017.

Forutsetninger:

  • De nye medlemmene må selv tegne medlemskap via NFSR sine nettsider og betale medlemskontingenten for 2018 innen forfall.

  • Innmeldingsskjema må være merket med navnet til den som verver.

  • Den som verver må selv ha betalt medlemskontingenten for 2017/2018.

  • Premie utbetales etter forfallsdato for innbetaling av medlemsavgiften (dato ikke fastsatt pr i dag).

  • NFSR gjør ellers oppmerksom på at det er fri innmelding ut 2017.

Les mer: http://www.nfsr.no/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

NFSR

er en bransjeforening for renhold. Den ble dannet etter en fusjon mellom NRTF og NHF 16. mars 2010.

Foreningen har til formål å:
- høyne nivået innen faget: forvaltning, drift, service og vedlikehold.
- øve medinnflytelse på normer, standarder, veiledninger etc. som har betydning for utviklingen av faget.
- forbedre mulighetene for utdannelse av alt personale innen faget i Norge.
- ha kontakt og samarbeid med andre foreninger som er tilknyttet bransjen nasjonalt og internasjonalt.
- bidra til et bedre samfunn gjennom en miljøriktig og bærekraftig utvikling av faget.
- bidra til bransjens positive og konstruktive omdømme.

Powered by Labrador CMS