Ill.foto: Colourbox

Vil ha innspill rundt tjeneste­avtaler

Difi lanserte ny standard­avtale om løpende tjeneste­kjøp (SSA-L) for kjøp av IT og konsulent­tjenester i januar i år. Nå ønsker de tilbake­meldinger.

Publisert

Statens Standardavtaler (SSA) er kontrakts­maler for kjøp av IT og konsulent­tjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Difi ønsker nå innspill for at avtalen skal bli så god og balansert som mulig. Særlig gjelder dette

  • avtalens omfang,
  • bilag til avtaler,
  • avbestilling av avtaler og
  • øvrige innspill

Difi ønsker også å finne ut om bruks­området er egnet, om det finnes bestem­melser som er uklare, og om det finnes bestem­melser som ikke anses balanserte mellom avtale­partene?

Alle innspillene vil bli gjennom­gått av en referanse­gruppe satt sammen av representanter fra både kunde- og leverandør­siden. Referanse­gruppen vil behandle innspillene høsten 2017.

Innspill må leveres innen 7. august 2017.

Les mer om hvilke områder Difi ønsker innspill på og hvor de skal sendes

Her finner du inneværende avtale

Kilde: Nå kan du påvirke standardavtalen om løpende tjenestekjøp (SSA-L), https://www.anskaffelser.no/nyhet/2017-06-02/na-kan-du-pavirke-standardavtalen-om-lopende-tjenestekjop-ssa-l

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS