Ill.foto: Colourbox

Forstår bare noen av vaske­symbolene

Det er utført en stor under­søkelse om hvordan europeere forholder seg til merking av tekstiler og klær og vedlikeholds­symboler.

Publisert

Undersøkelsen er utført av IPSOS i samarbeid med GINETEX som er den inter­nasjonale organisasjonen for vedlike­holds­merking av tekstiler, melder Norsk Industri.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • 70 % av europeere følger anbefalingene som beskrevet i vedlikeholds­merkingen

  • 80 % sier at de ikke vil (eller sjelden vil) kjøpe klær som ikke er merket

  • 84 % er opptatt av å spare vann og energi

  • 62 % synes merkene er ubehagelige og klipper dem vekk

  • 53 % er nysgjerrige på hva merkene betyr og bruker automatisk internett for å finne deres betydning

Det er stor forskjell på hvordan symbolene forstås:

  • 97 % kjenner igjen stryke­symbolet
  • 91 % kjenner igjen vaske­symbolet
  • 33 % kjenner igjen bleke­symbolet
  • 32 % kjenner igjen tørke­symbolet
  • 21 % kjenner igjen symbolet for profesjonell rengjøring

Kilde: Ny undersøkelse: "Europeans and textile care labelling", https://www.norskindustri.no/bransjer/teko/aktuelt/ny-undersokelse-europeans-and-textile-care-labelling/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Ill.foto: Colourbox

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS