Krav til analyse, rapportering og opp­følging vil øke vekt­leggingen av bære­kraft hos både fonds­forvalteren og de bedriftene det investeres i, mener Miljømerking Norge. (Ill. etter Svanemerket og Colourbox)

Svane­merket inn i finans­bransjen

Svane­merket har utviklet forslag til kriterier for hva som skal til for å kunne svane­merke et investerings­fond. De er nå ute på høring og ventes å tre i kraft i juni.

Publisert

Svanemerket, som ble opprettet av myndig­hetene for å gi forbrukerne troverdig miljø­informasjon, ønsker å være til hjelp også når spare­pengene skal investeres. Derfor har det offisielle, nordiske miljø­merket utviklet forslag til kriterier for hva som skal til for å kunne svane­merke et investerings­fond. Dette forslaget er nå sendt sendes ut på høring.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge Svanemerket har det vært stor interesse for arbeidet med å utvikle en slik sertifisering, og Nordisk Miljø­merking ser derfor fram til en bred hørings­runde med stort engasjement fra bransjen. Høringsfristen er 27. februar 2017.

Planen er å sammen­stille svarene fra hørings­runden i løpet av våren, og at ferdige miljøkrav presenteres i juni.

På linken under kan du finne mer om saken + hørings­dokumenter:

Kilde: Svanemerket inn i finansbransjen, http://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/svanemerkede-investeringsfond-pa-horing/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS