Det var stor spredning på hvilke temaer som var mest populære i 2016, men akkurat som i 2015 var det et tidløst tema som fikk flest klikk.
Det var stor spredning på hvilke temaer som var mest populære i 2016, men akkurat som i 2015 var det et tidløst tema som fikk flest klikk.

Mest populært på Renholdsnytt.no i 2016

Lønn ble det heteste temaet på vår nett­side i fjor. Populært var også Standard­kontrakten, planter som renser luften og den kommende INSTA-revisjonen

Publisert

Vi ønsker våre lesere et godt nytt 2017 og takker alle som har fulgt oss trofast gjennom lang tid – pluss alle nye lesere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Som i fjor har vi funnet fram til de mest populære nettsakene i året som nettopp er omme:

Mest populære saker

Den desidert mest populære enkelt­saken i 2016 ble publisert i 2014, og omhandlet minste­lønns­satsen for renholdere gjeldende fra 27/11-2014. Denne er selvsagt erstattet av nyere minste­lønns­satser, men akkurat som i 2015, klikkes den fortsatt på jevnlig.

Nest mest lest var Endret minste­lønns­sats for renholdere, publisert 22/5-2015. Også populært var:

Standard­kontrakt ved avtale om renholds­tjenester

Ill.: Virke
Ill.: Virke

Arbeids­giver­organisasjonen Virke anbefaler alle sine medlems­bedrifter å bruke standard­kontrakten NS 8431 ved avtaler om levering av renholds­tjenester (foreldet link i artikkelen, se her for kontrakt hos Standard Norge).

10 planter som renser luften

Grønne planter på kontoret skaper et godt og trivelig miljø. I tillegg er mange planter med på å rense luften. Her er NASAs topp­liste over nyttige planter på kontoret.

Ill.: Colourbox
Ill.: Colourbox

Langt skritt videre for INSTA-arbeid

Den 10.-11. oktober 2016 ble det avholdt møte i den nordiske arbeids­gruppen som reviderer INSTA 800, og oppnådd enighet om flere sentrale punkter. Les også vår presisering om saken.

Andre populære saker

Ill.: Standard Norge
Ill.: Standard Norge

Kronologisk presentasjon av de sakene som ble mest lest på renholdsnytt.no i 2016 (for lønns­relaterte saker, se lenger ned):

23/10-2015: Elsker gulv med enkelt ved­like­hold: Med en fartstid på 55 år er neppe mange i verden som har jobbet lenger med gulv enn Erik W. Andersen. I vår siste papir­utgave (Renholds­nytt nr. 5/2015) gir han råd om valg av gulv ut fra et renholds- og vedlike­holds­perspektiv.

9/12-2015: Norges første doktorgrad i renhold: Nora Johanne Klungseth har avlagt doktor­grad med en avhandling om hvordan kommunalt renhold organiseres og utøves. Renholdsnytt gratulerer!

22/1-2016: ISS skal rengjøre for Forsvaret: ISS har vunnet anbuds­konkurransen i alle de ti renholds­områdene som ble utlyst. Ca. 60 renholderne fra Forsvars­bygg får tilbud om ansettelse i Staten, mens ca. 300 får tilbud om ansettelse i ISS.

3/2-2016: Video: Test av robot­støvsugere: Renholdsnytt har tatt den store robot­dansen og testet sju aktuelle robot­støvsugere. Stadig flere i den profesjonelle renholds­bransjen har begynt å ta i bruk disse små robotene.

Erik W. Andersen.
Erik W. Andersen.

8/2-2016: 20 år og 35 ansatte: Rengjørings­byrået Support Service Partner eies og drives av to 20-åringer. Nå har det 35 ansatte etter snaut tre års drift.

Nora Johanne Klungseth.
Nora Johanne Klungseth.

23/3-2016: Startskudd for omdømme­kampanje: Tirsdag 29. mars starter NHO Service en omfattende annonse­kampanje på TV2 for å øke seriøsiteten i renholds­bransjen.

15/4-2016: Endelig et studie­tilbud for vaskeri­ansatte: Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr videre­utdanning for vaskeri­ansatte til høsten.

28/4-2016: Stami forsker på renhold: Statens arbeids­miljø­institutt har for tiden to forsknings­prosjekter av høy interesse for renholdere.

29/4-2016: Stord tar renholdet tilbake: I sitt møte 28. april 2016 vedtok kommune­styret å tilbake­føre renholds­tjenestene til Stord kommune.

3/6-2016: Renholdere må kunne lese bygg: Byggene i Ullensaker kommune har et veldig variert bruks­mønster. For at renholderne skal kunne ligge i forkant, er det avgjørende at de har god kommunikasjon med brukerne.

8/8-2016: Farlig arbeid i Oslo: Renholderen sto i vindus­karmen og vasket vinduene på utsiden, tre etasjer over bakken og uten sikring.

19/8-2016: Nå kan du ta nettkurs i INSTA: Cleaning.no har hatt suksess med nett­basert opplæring. Nå er de i gang med INSTA-kurs nivå 2 og 3 for hhv. renholdere og ledere.

30/8-2016: Lanserer sykehus­mopp: Svenske Micro System Duotex AB har lansert en mopp som skal klare å fjerne 99,9 % av MRSA-bakterier uten kjemikalier.

4/10-2016: Nilfisk annonserer omfattende robot-program: Under en større presse­konferanse i Danmark i dag annonserte Nilfisk at de vil lansere sine første renholds­roboter våren 2017.

Anne Jensen og Petter Furulund.
Anne Jensen og Petter Furulund.

5/10-2016: Tar doktorgrad på hudsykdommer: Fredag 7. oktober forsvarer Jose Hernán Alfonso sin doktor­grad om arbeids­relaterte hud­sykommer, blant annet hos renholdere.

6/10-2016: Nett og kompakt gulv­vasker: Kärcher har lansert sin nye BD 30/4 C Bp Pack, en batteri­drevet gulv­vaske­maskin som kommer til i trange områder.

25/10-2016: God start for NKFs konferanse: Konferansen «Jobb smartere» er nå godt i gang. Med 263 påmeldte setter den solid deltaker­rekord.

2/11-2016: TV-kanal for profesjonelt renhold: Det er kommet en egen TV-kanal med nyheter fra renholds­bransjen: European Cleaning Television.

15/11-2016: 5 glemte bakterie­bomber i hjemmet: Har du det rent og pent også på hjemme­fronten? Sjansen er stor for at fem litt glemte steder likevel blir en yngle­plass for bakterier.

23/11-2016: Forsvars-renholdere går til rettssak: 58 renholdere fra Forsvarsbygg saksøker sin nye arbeids­giver for å beholde sine gamle rettigheter, som særalders­grense, AFP, stillings­vern og smuss­tillegg.

25/11-2016: Renholderens dag har spredt seg til Sverige: Du er vel godt i gang med å plan­legge hvordan du kan gjøre stas på renholderne 5. desember? Nå innføres dagen også i Sverige.

7/12-2016: Ren Pluss blir en del av 4SERVICE: Renholds­selskapet Ren Pluss, som i dag har ca. 400 medarbeidere, kjøpes opp av FM-leverandøren 4SERVICE.

Veslemøy Løkken.
Veslemøy Løkken.

Mest populære tema: Lønn

Det skal ikke stikkes under stol at flere av de mest populære sakene i 2016, handlet om lønn, lønns­tillegg og minste­lønn.

Vi merker oss også at det i 2016 ble «klikket» på enda flere lønns­relaterte saker enn i 2015.

At økonomi, iallfall tilsyne­latende, er blitt enda viktigere enn før, kan sikkert være et tegn på mye: Generelt dårligere tider i landet, kontinuerlige krav til effektivisering og beinhard konkurranse blant de private, med blant annet flere oppkjøp av mellom­store byråer.

Det offentlige sitter selvsagt ikke tause og ser på, men inngår oftere sentral­avtaler med sine leverandører, forholder seg til regjeringens ønsker om økt konkurranse­utsetting og posisjoner seg overfor forestående kommune­sammen­slåinger og innføring av nøytral merverdi­avgift.

Vi presenterer også de lønns­relaterte sakene krono­logisk:

23/2-2012: Kommunale renholdere under­betales: Renholdere i kommunen på tariff­lønn kan tjene under den allmenn­gjorte minste­lønna.

4/12-2014: Ny minstelønn i renhold: Tariff­nemnda har vedtatt nye minste­lønns­satser for private renholds­bedrifter. Den nye satsen er 164,02 kroner timer for arbeids­takere over 18 år og gjelder fra 27. november 2014.

Jonas Persson.
Jonas Persson.

22/5-2015: Endret minste­lønns­sats for renholdere: Det statlige organet Tariff­nemnda har fastsatt nye og allmenn­gjorte minste­lønns­satser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiske­industri­bedrifter. Satsene gjelder fra 8. mai 2015.

13/4-2016: Brudd i renholds­forhandlingene: Det ble i går kveld brudd i forhand­lingene mellom NHO Service og Norsk Arbeids­mands­forbund om ny renholds­overens­komst. Partene ble ikke enige om de økonomiske rammene.

Jose Hernán Alfonso.
Jose Hernán Alfonso.

10/5-2016: Kr 4,83 mer pr. time til renholdere: Etter fire timer på overtid ble NHO Service og Norsk Arbeids­mands­forbund i natt enige om ny renholds­overenskomst

12/7-2016: Minst 174,20 kr/t for sommer­jobben: Er du over 18 år og jobber med renhold, skal du minst ha kr 174,20 i timelønn.

11/8-2016: Dette bør renhold minst koste: NHO Service har opp­datert sin selvkost­kalkyle for personal­kostnader i renholds­yrket.

21/12-2016: Renholdere kan gå glipp av lønns­tillegg i 2016: Et brev fra ESAs overvåkings­organ EFTA kan medføre at uorganiserte bedrifter kan lønne etter 2015-satser, selv om renholds­bransjen er allmenn­gjort.

Mest populære tjenester

Blant våre mer tidløse «samletjenester», eller menyvalg om du vil, var Papirutgaven mest populær, fulgt av Renholds­markedet, Last ned bladet, Nyhetsbrev (ny på topp-50-lista), Annonse-informasjon (ny) og Messe­kalender.

Stillings­marked og Bilde­galleri var blant topp 50 i 2015, men kom ikke med på lista i 2016. Det siste skyldes nok en teknisk omlegging i slutten av 2015, der bilde­galleriene enkelt sagt ble bakt inn som en del av de ordinære artiklene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS