I år sender ISS over 100 minoritets­språklige ansatte på norsk­kurs tre timer i uka i et halvt år.

Sender stadig flere på språkkurs

En ny støtte­ordning har fått flere bedrifter til å sende med­arbeidere på norskkurs. Ordningen gjør fremmed­språklige bedre i stand til å lykkes på jobben, mener ISS.

Publisert

Pågangen har vært stor etter at det i fjor ble mulig å få støtte til norsk­kurs på arbeids­plassen. I 2016 deltok over 1800 personer på norsk­kurs med støtte fra Kompetanse­pluss, som er navnet på den statlige tilskudds­ordningen for kurs på arbeids­plassen og i frivilligheten, melder ISS.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– I dag bes det om norsk­opplæring i nesten halv­parten av søknadene som kommer inn til oss, selv om det bare har vært mulig å få støtte til ren norsk­opplæring siden 2016. Dette bekrefter at det er et stort behov for norsk­kurs i mange virksomheter i Norge, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge, etaten som forvalter Kompetansepluss.

Norsk­kunnskaper blir stadig viktigere i arbeids­livet. I et arbeids­marked som stadig krever endret kompetanse, vil arbeids­søkere uten de grunn­leggende ferdig­hetene være sårbare. Dette bekreftes i under­søkelser fra OECD.

– De rutine­pregete jobbene forsvinner. Arbeids­markedet krever folk som kan kombinere ulike ferdig­heter og har utdanning. Dårlig norsk kan også være en sikkerhets­risiko i mange virksom­heter, og det hindrer at ansatte tar videre opplæring, utdanning og fagbrev, sier Lund.

Industri og bygg- og anleggs­bransjen er blant de største brukerne av Kompetansepluss, i tillegg til offentlige virksomheter.

ISS Norge har 9200 ansatte med bakgrunn fra 120 nasjoner. Rundt en fjerdedel av dem er fremmed­språklige. I år sender ISS over 100 minoritets­språklige ansatte på norsk­kurs tre timer i uka i et halvt år.

– Vi har aldri tidligere sendt så mange på norsk­kurs som i år. For at ISS skal kunne være en ledende service­bedrift, må vi ha ansatte som mestrer språket godt og kan yte god service. Våre kunder blir stadig tydeligere på at de som skal jobbe for dem må kunne norsk, sier opplærings­sjef Mads Møglestue i ISS.

Selv om mange kan gjøre seg forstått på norsk, kreves det et annet fag­språk på jobb. Kursene er spesielt rettet mot arbeids­livets behov, og hjelper de ansatte til å mestre alle deler av jobben.

Samtidig kan mye av lær­dommen fra kurset overføres til privatlivet.

– Språkopplæringen skal gi våre ansatte en bære­bjelke for å kunne fungere i det norske sam­funnet, både på jobb og privat. Det gjør dem for eksempel bedre i stand til å mestre et foreldre­møte på skolen. Å lykkes på hjemme­bane fremmer igjen motivasjonen for å gjøre en god arbeids­innsats. Alle parter vinner på dette, sier Møglestue.

Kilde: ISS sender ansatte på norskkurs, https://www.no.issworld.com/presse/news/2017/09/13/iss-sender-ansatte-pa-norskkurs

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS