En beveget Petter Furulund mottar Renholdsnytts hederspris 2017 for sin innsats for renholds­bransjen.
En beveget Petter Furulund mottar Renholdsnytts hederspris 2017 for sin innsats for renholds­bransjen.
Furulund mottok prisen under FDV-konferansen "Bygg Ren Verdi" 2017.
Furulund mottok prisen under FDV-konferansen "Bygg Ren Verdi" 2017.

Hederspris til Petter Furulund

Petter Furulund er tildelt den ny­opp­rettede Renholds­nytts heders­pris for sin utrettelige innsats for renholds­faget og -bransjen.

Publisert

Furulund satt som adm.dir. i NHO Service (tidligere Service­bedriftenes lands­forening) fra opprettelsen i 1989 til 2016. Sammen med Anne Jensen og andre dyktige medarbeidere har de bygget opp NHO Service til å bli den nest største lands­foreningen i NHO.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Prisen ble overrakt den 8. juni av sjefredaktør i Renholdsnytt, Pål Sønsteli, under den store FDV-konferansen Oslo-Kiel.

Petter Furulund har hele tiden - og gjør det fortsatt - kjempet for å høyne statusen til renholds­faget og seriøsiteten i bransjen. På disse årene har renhold gått fra nærmest å være et usynlig yrke til å bli en langt mer aner­kjent profesjon, selv om det fortsatt er en vei å gå. Denne innsatsen har løftet ikke bare privat, men også offentlig sektor.

NHO Service har blant annet vært sterkt delaktige i opp­rettelsen av fagbrev, godkjennings­ordningen og for ordningen om nøytral merverdi­avgift ved statlige innkjøp av renholds­tjenester, som fjerner det Furulund mener er en urimelig konkurranse­vridning.

Petter Furulund har sine meningers mot og har aldri vært redd for å tale Roma midt i mot. Ofte servert med brodd, ironi, lunhet og visdom.

Under pris­tildelingen uttrykte han imidlertid bekymring over renholds­fagets fremtid. Bransjen er under et konstant press fra useriøse og kriminelle aktører, flere organisasjoner legger ned sine tekniske avdelinger, fagbrev­utdannelsen synes å halte i de ulike regioner, og den eneste høyere utdanningen som er (mest) relevant for renholds­ledere synes å legge stadig mindre vekt på renhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS