4Service kjøper Mint Renhold

FM-selskapet 4Service har inngått avtale om kjøp av Mint Renhold, som har over 200 ansatte.

Publisert

Oppkjøpet vil bli gjennom­ført så snart det er klarert av Konkurranse­tilsynet, opplyser 4SERVICE.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– 4SERVICE har på drøye seks år tatt posisjonen som en ledende utfordrer innen Facility Service. Nå styrker vi grunn­laget for videre vekst. Mint er ledende i sitt segment har en sterk lokal tilstede­værelse i Trondheims­regionen. Vi skal beholde suksess­grunnlaget, inkludert egenarten. Samtidig skal vi tilføre ressurser for videre utvikling. For 4SERVICE vil oppkjøpet tilføre viktig kompetanse og styrket kunde­kontakt – i tillegg til at vi bredder vår markeds­posisjon betydelig, sier konsernsjef Tor Rønhovde i 4SERVICE.

4SERVICE opplyser videre at Mint er et anerkjent rendyrket renholds­selskap, etablert i Trondheim, og med markeds­messig tyngde­punkt i Trøndelag og på Østlandet. Selskapet har bygget opp en bred og stabil kunde­portefølje. Mint har over 200 ansatte som til sammen rengjør rundt 1,6 millioner kvadrat­meter per uke. Selskapet vil i 2017 tilføre en samlet omsetning på rundt 120 millioner kroner. Ledelsen og samtlige ansatte i Mint blir med over i 4SERVICE.

Kilde: 4SERVICE fortsetter veksten – kjøper ledende renholdsselskap, http://www.4service.no/aktuelt/4service-fortsetter-veksten-kjoeper-ledende-renholdsselskap/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Mint Renhold

opplyser på sine nettsider at selskapet ialt har 220 ansatte, hvorav 28 prosent med fagbrev.

De ansatte har i gjennom­snitt 13 års erfaring med renhold.

Selskapet skal også være landets eneste i privat sektor med renholds­lærlinger (2 stk.)

https://www.mintrenhold.no/

Powered by Labrador CMS