Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener at det å ansette med­arbeidere med fremmed­kulturell bakgrunn, gir organisasjonene større mulighet for å utvikle nye tanker og produkter.

Roser tjeneste­bedriftene for god integrerings­praksis

Arbeids­minister Anniken Hauglie roser arbeids­givere som frem­hever for­delene ved å ansette fremmed­språklige. – Hvis ikke de seriøse arbeids­giverne går foran og gjør dette, blir integrering mye vanskeligere, mener hun.

Publisert

– Det er viktig at bedrifter, som i NHO Service, fremhever fordelene ved et arbeids­liv som er åpent for å ta inn fremmede kulturer, under­streket hun under dagens frokost­møte arrangert av NHO Service og hos ISS i Kværnerbyen i Oslo, med tema «Den flerkulturelle arbeidsgiver».

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Veldig mange har fått sin første jobb nettopp gjennom deres bedrifter, sa hun.

Hauglie var tydelig på at hvis Norge skal lykkes med integrering av inn­vandrere, er vi avhengig av gode arbeids­givere.

– Lønnsomme arbeidsplasser vedtas ikke av regjeringer, kommuner eller Nav.

– Samtidig vet vi at mange vegrer seg mot å ansette fast, eller frykter at det blir mye plunder og heft å ansette noen med fremmed­språklig bakgrunn. Det er viktig at vi lytter til arbeids­giverne ved å gjøre det lettere å ansette midler­tidige, og ved å sikre lite plunder og heft.

Hun poengterte at landet har vært – og tildels er i – en stor omstilling:

– Mange er nok ikke klar over hvor dramatisk det var da olje­prisen falt i 2015, selv om vi så det komme mange år i for­veien. Plutselig gikk ordre­bøker i solide bedrifter fra fulle til nesten tomme.

– Vi vet at i nedgangs­tider, er det ofte de fremmed­kulturelle som rammes hardest.

Derfor er hun glad for at service­bransjene har vært så villige til å ta inn fremmed­språklige med­arbeidere.

– Vi vet også at for mange av dem som kommer seg inn i tjeneste­eyrkene, er dette et springbrett inn i ledelse eller til å starte egen bedrift, sa hun under frokostmøtet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

NHO Service arrangerte frokost­møte 29. august hos ISS i Oslo. Temaet var «Den fler­kulturelle arbeids­giver. Service som motor for integrering.»

Forhånds­omtale av møtet:

https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/flerkulturell-arbeidsgiver/

Powered by Labrador CMS