Det er ikke laget noen formell forside for den reviderte standarden ennå. Denne illustrasjonen er satt sammen av elementer fra Standard Norges hørings­forslag.

INSTA 800 er nå ute på høring

Renholds­standarden NS-INSTA 800:2017 er lagt fram for offentlig høring. Frist for hørings­kommentarer er 15. oktober.

Publisert
Hege Thorkildsen er prosjekt­leder for INSTA 800-revisjonen hos Standard Norge. (Foto: Nicolas Tourrenc / Standard Norge)

Revisjonsforslaget ligger ute hos Standard Norge på nettadressen http://enquiry.standard.no/Home/Details/2531

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I en pressemelding skriver prosjektleder Hege Thorkildsen i Standard Norge at «NS-INSTA 800:2017 Rengjøringskvalitet – System for å fast­sette og bedømme rengjørings­kvalitet» har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. Den brukes i stadig større omfang. Nå vises det interesse for standarden også utenfor Norden.

Felles nordisk revisjon

På denne bakgrunn, og etter tilbake­meldinger fra markedet om behovet for en oppgradering, fremsatte Standard Norges danske søster­organisasjon, Dansk Standard, et forslag om en felles nordisk revisjon.

Forsiden til inneværende revisjon, NS-INSTA 800:2010. Foto: Standard Norge

Standard Norge mottok også innspill fra nasjonale eksperter om at de ønsket en revisjon. Representanter fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge har deltatt i arbeidet med forslaget som nå er på høring.

Viktige endringer

Av viktige endringer kan det særlig nevnes at Annex A og Annex B har blitt endret fra normative til informative.

Lastes ned hos Standard Norge

Den engelske versjonen av ny NS INSTA 800 er på offentlig høring fram til 15. oktober. Kan lastes ned via tjenesten «Standard på høring» på Standard Norges hjemme­side. Evt. direkte:

http://enquiry.standard.no/Home/Details/2531

Du må registere deg som bruker for å få lastet ned hørings­utkastet.

Norsk versjon utarbeides senere.

Kilde: Revidert rengjøringsstandard på høring, http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/forbruker/2017-nyheter/revidert-rengjoringsstandard-pa-horing/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Omtale av arbeidet

De norske deltakerne i den nordiske revisjons­komiteen er Steinar Klubben Nilsen (SINTEF Byggforsk), Hege Thorkildsen fra Standard Norge, Inger Dahl fra Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Nora Johanne Klungseth i EY (Ernst & Young). Nilsen og Klungseth sitter også i den nordiske forfatter­gruppen.

En omtale av arbeidet i den nordiske komiteen sto på side 14-15 i Renholdsnytt nr. 3/2017.

En PDF-utgave av bladet kan kjøpes her.

 

I den norske komiteen sitter:

 • SINTEF Byggforsk: Steinar Klubben Nilsen, komiteens leder
 • Ernst&Young AS: Nora Johanne Klungseth
 • Fagforbundet: Mette Sætervold
 • Arbeidsmands­forbundet: Brede Edvardsen
 • NFSR: Inger Dahl
 • KBD-Gruppen: Karin Bergseth Lied
 • Renconsult: Per Arne Løvstad
 • TOMA AS: Unny Ingvaldsen
 • Compass Group: Nils Finstad
 • Datec: Bjørn Olav Erland
 • NAV: Gunda Djupvik
 • NHO Service: Tore Herseth Barlo
 • Norges Bygg- og Eiendoms­forening / Forsvarsbygg: Edith Stakvik
 • Ski Kommune: Ann Kristin Mork
 • Bygg-og Facility Consult: Lena Furuberg
 • Standard Norge: Hege Thorkildsen

Kilde: Standard Norge

Powered by Labrador CMS