Anne-Cecilie Kaltenborn belyser problematikken med at halvparten eller færre av yrkes­føre med fremmed­kulturell bakgrunn, ikke er i arbeid.

Etterlyser fokus på integrering

At så mange fremmeds­pråklige står utenfor norsk arbeids­liv, er et tema som burde hatt mye større plass i valg­kamp­debattene, mener Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service.

Publisert

I et innlegg under frokostmøtet «Den flerkulturelle arbeidsgiver», som NHO Service arrangerte hos ISS i dag, under­streket hun at syssel­setting, og da særlig i private bedrifter, utgjør mye av grunn­laget for samfunnets velferd.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mange av medlems­bedriftene i NHO Service leverer tjenester til det offentlige og under frokost­møtet tok hun de private bedriftene i forsvar:

– I valg­kampen har vært en del fokus på eierform. Noen får til og med kritikk for at de har over­skudd. Dette er en litt uvanlig vinkling i norsk arbeidsliv, mente hun.

Kaltenborn betrakter arbeids­givere som den store motoren for integrering av fremmed­språklige personer i norsk arbeidsliv.

Hun opplyste at for ni år siden var 72 prosent av den arbeids­føre befolkningen i Norge i arbeid. I fjor var tallet nede i 67 prosent, noe som i seg selv en utfordring.

– Men hos den delen av befolkningen som har bakgrunn fra Asia, var 52 prosent i arbeid, og fra Afrika var tallet 42 prosent. Dette er en tema­tikk som burde vært mye mer oppe i valg­kampen, sa hun.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

NHO Service arrangerte frokost­møte 29. august 2017 hos ISS i Oslo. Temaet var «Den fler­kulturelle arbeids­giver. Service som motor for integrering.»

Forhånds­omtale av møtet:

https://www.nhoservice.no/arrangementer/2017/flerkulturell-arbeidsgiver/

Powered by Labrador CMS