Det nye styret i RELE: Svend Roar Bakkevik fra Ken Hygiene Systems, Silje Ebbell Tøge fra Lilleborg, Thomas A. Sagen fra Viking Cimex, Liss Tunheim fra IPC Foma Norge, Torgeir Mork fra Renholdssoner / N3Zones Group. (Foto: Torgeir Mork)
Det nye styret i RELE: Svend Roar Bakkevik fra Ken Hygiene Systems, Silje Ebbell Tøge fra Lilleborg, Thomas A. Sagen fra Viking Cimex, Liss Tunheim fra IPC Foma Norge, Torgeir Mork fra Renholdssoner / N3Zones Group. (Foto: Torgeir Mork)

Det nye RELE-styret

Thomas A. Sagen er valgt til leder for styret i Renhold­produkters Leverandør­forening.

Publisert

Styret ble formelt valgt på General­forsamlingen tidligere i år, mens styrets arbeids­fordeling ble fastsatt i møte denne uken. Det er styret selv som velger leder.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

På spørsmål om hva styret tenker å arbeide med fremover, svarer Sagen slik:

– RELE har alltid vært veldig tydelig på sine satsnings­områder. Det er messer og stati­stikk som er foreningens hoved­fokus, og det vil det også være i tiden fremover. Vi skal evaluere FDV-messen grundig, og legge frem en rapport for medlem­mene før jul, skriver han.

Han kan også opplyse at styret er i ferd med å utrede spennende fremtids­muligheter:

– Det nye styret vil også utrede mulig­heten for digitalisering av statistikk, slik at medlem­mene får best mulig infor­masjon om utviklingen i bransjen. En slik løsning vil naturlig nok gå via en helt nøytral tredje­part.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS