Personer som brukte noe penger på å frigjøre seg fra husarbeid, var jevnt over lykkeligere enn de som utførte husarbeidet på egen hånd. (Ill.foto: Colourbox).

Bruk penger på rengjøring og bli lykkeligere

Mennesker blir lykkeligere hvis de betaler seg fra f.eks. å rengjøre på egen hånd.

Publisert

Kjøp av tid kan være en buffer mot en hektisk hverdag, mener hoved­forfatter for en ny studien, Elizabeth Dunn. Hun er professor ved Department of Psychology ved University of British Columbia, Canada.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For penger kan faktisk gjøre oss lykkeligere. Ikke hvis du kjøper deg materielle ting, men bruker dem på å leie inn andre menneskers hjelp til f.eks. renhold, innkjøp, hagearbeid og barnepass.

Markant lykkeligere av å kjøpe seg tid

I den nye studien ble 6271 amerikanere, canadiere, dansker og neder­lendere spurt om hvor mye penger de bruker på å kjøpe seg hjelp i hjemmet, og hvor lykkelige de føler seg.

  • På en skala fra 0 til 10 rapporterte folk gjennom­snittlig om en livs­tilfredshet på 7.
  • Personer som ikke brukte penger på å kjøpe seg tjenester, lå på 6,5.
  • Personer som brukte penger på å kjøpe seg tjenester, lå på 7,5.

Personer som brukte ekstra mye penger på å kjøpe seg tjenester, lå imidlertid på 6,5.

Elizabeth Dunn spekulerer i at personene som bruker mest penger på tjenester, kanskje er så presset på tid at de uansett ikke kan få kjøpt seg så mye fritid at det monner.

Passer godt med andre studier

Studien stemmer godt overens med tidligere studier av hva som kan påvirke folks følelse av lykke, mener professor Bent Greve ved Roskilde Universitet.

- Det viser noe vi alle vet, nemlig at vi gjerne vil arbeide, men vi vil gjerne også ha fritid.

- Alle har ikke råd til å kjøpe seg tjenester, men de som har høy nok inntekt til å gjøre det, kan høyne sin lykke­følelse, mener han.

Men for andre er det ikke mulig, fordi de må prioritere mellom å bruke pengene på f.eks. å kjøpe inn renhold eller feriere.

Danskene ble mest lykkelige

I de fire landene under­søkelsen er gjennom­ført, kan det se ut til at danskene har den største effekten av å kjøpe seg tjenester som kan øke mengden fritid. Men forskjellen er ikke stor nok til å være statistisk signifikant.

For få bruker penger på å kjøpe seg lykke

Studien viser at et solid mindre­tall kjøper seg til lykke. Kun 28,2 prosent av dem som deltok i under­søkelsen, bruker penger på å kjøpe seg mer fritid.

Mest uttalt var det blant 818 neder­landske millionærer. Selv om alle hadde nok penger til å kjøpe seg renhold, valgte halvparten å gjøre det selv.

Kun to prosent kjøpte seg mer tid

En mini­undersøkelse blant 98 av forsøks­deltakerne viste for øvrig at dersom de fikk 40 dollar til å bruke akkurat som de ville, ville bare to prosent bruke dem på å kjøpe seg mer fritid.

Elizabeth Dunn tror det kan skyldes at folk flest ikke tenker over at de kan leie inn hjelp for selv å få mer fritid.

Kilde: Brug penge på rengøring, og bliv lykkeligere, http://videnskab.dk/kultur-samfund/brug-penge-paa-rengoering-og-bliv-lykkeligere

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS