I Sverige er en ny standard for helserenhold i ferd med å se dagens lys. (Ill.foto: Colourbox)

Svenskene lager ny standard for ren­gjøring i helse­vesenet

Det er ikke bare INSTA 800 som oppgraderes for tiden. I Sverige er en detaljert standard for helse­renhold på vei.

Publisert

Når renhold skal kvalitets­sikres i helse­vesenet, brukes ofte den mer generelle standarden INSTA 800. Mange synes imidlertid at det kreves mer detaljerte spesi­fikasjoner for å kunne tilfreds­stille krav til pasient­sikkerhet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Utfordringen er aktuell i mange land. I Sverige har en arbeids­gruppe ved det svenske standardiserings­instituttet (SIS) i to år jobbet fram en nasjonal standard med betegnelsen SS 8760014 og tittelen «Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvården». Det har vært på høring i sommer, før endelig lansering.

Sentralt i den nye standarden er inn­føringen av Hygieneklasser og Overflater med høy smitterisiko, det vil si pasient­nære flater eller andre flater som berøres ofte og som kan medføre smitte­spredning.

Kilde: Ny standard för städning av vårdlokale, https://www.cleannet.se/article/view/549662/ny_standard_for_stadning_av_vardlokaler

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Mer lesning

Mer om standarden: En ny städstandard på gång för vården

https://hygiene-diagnostics.se/nyhet170807.html

 

Mer om grenseverdier: Ny hygienstandard för städning i vården på remiss

https://hygiene-diagnostics.se/nyhet170304.html

Powered by Labrador CMS