Kan vi stole på det vi leser om kjemiske produkter? I 2017 settes det i gang et europeisk prosjekt for å sjekke sannhets­gehalten i sikkerhets­datablader. (Ill.foto: Colourbox)

Skal gå sikkerhets­datablader etter i sømmene

I 2017 skal det gjennom­føres et felles euro­peisk tilsyns­prosjekt om sikkerhets­datablader for kjemikalier.

Publisert

I Norge vil Miljø­direktoratet og Arbeids­tilsynet gjennom­føre tilsyn med sikkerhets­datablader som inne­holder eksponerings­scenarier

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tilsynene gjennom­føres hos både produsenter, importører, leverandører og brukere av kjemikalier.

Hovedmål:

  • Undersøke om informasjonen som kjemikalie­produsentene har sendt inn i en kjemikalie­sikkerhets­rapport (CSR) i forbindelse med registreringen av kjemiske stoffer, finnes igjen i de utvidede sikkerhets­databladene.

  • Undersøke om virksom­hetene oppfyller pliktene sine til informasjon i forsynings­kjeden. Pliktene er avhengig av hvilken rolle virksom­hetene har.

  • Undersøke om bruks­betingelser og risiko­håndterings­tiltak gitt i utvidede sikkerhets­datablader er implementert i virksom­hetene som har mottatt disse.

Kilde: Europeisk tilsyns­prosjekt om sikkerhets­datablader, http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=260046

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS