Ill.foto: Colourbox

Kan påvirke oppsigelsestid

En svensk strid innen­for FM kan gi arbeids­takere i EØS-området rett til å regne inn all ansiennitet hos sin tidligere arbeids­giver ved virksomhets­overdragelse.

Publisert

Det innstiller general­advokaten for EUs domstol. Dersom domstolen kommer til samme konklusjon, kan arbeids­takere få rett til å oppsummere all yrkes­erfaring hos den tidligere arbeids­giveren, når lengden av oppsigelses­perioden hos ny arbeids­giver skal bestemmes.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er bladet Rent (cleannet.se) som melder dette.

Kan påvirke Norge

Det er foreløpig usikkert om en dom får inn­virkning i Norge, fordi opp­arbeidede rettig­heter ved virksomhets­overdragelse ikke har noen spesifikk tids­avgrensning i arbeids­miljø­loven para. 16, men den kan likevel få inn­virkning ved overtakelse på tvers av lande­grensen.

I EU gir derimot det såkalte overtakelses­direktivet medlems­landene mulighet til å tids­avgrense arbeids­takers rettig­heter ned til, men ikke mindre enn ett år, inn i det nye arbeids­forholdet.

Svensk arbeidsrettssak

Spørsmålet rundt ansiennitet er blitt flagget opp i Sverige, ved at ISS Facility Services og fagforeningen Unionen møttes i Arbets­domstolen for å avgjøre hvordan overtakelses­direktivet skulle tolkes. Domstolen sendte spørsmålet videre til EUs domstol.

ISS mener at når en virksomhet overtar ansatte i en virksomhets­overdragelse, kan de ansatte bare påberope seg overdragelses­reglene i ett år. Deretter vil de ervervede ansatte bare ha ansiennitet hos sin nye arbeids­giver og dermed potensielt kortere oppsigelsestid.

EUs general­advokat innstiller imidlertid på at ansatte kan regne inn all ansiennitet fra virksom­heten som er blitt ervervet. Dom i saken faller senere.

Kilde: ISS förlorade tvist om uppsägningstid, http://cleannet.se/nyheter/iss-forlorade-tvisten-om-uppsagningstid/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS