Fra brosjyren «Regionale verne­ombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø».

Ny info-brosjyre om regionale verneombud

Lurer du på hva de regionale verne­ombudene (RVO) gjør og hvilken myndighet de har, kan du finne svar i denne brosjyren.

Publisert

Det er utarbeidet en ny og revidert utgave av info-brosjyre om RVO-ordningen. Den beskriver konkret noe av det RVO-ene kan bidra med overfor virksom­hetene innenfor over­natting, servering og renhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Brosjyren kan lastes ned fra RVOs hjemmeside. Ønsker du å få brosjyren tilsendt kan du kontakte sekretariatet i RVO. Se link under.

Kilde: Ny Info brosjyre om RVO-enes oppgaver og myndighet, http://hrr.rvofond.no/a/ny-info-brosjyre-om-rvo-enes-oppgaver-og-myndighet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Regionale verneombud

Ordningen med regionale verne­ombud i hotell, restaurant og renhold ble opprettet i 2011. Formålet er å bidra til et godt og sikkert arbeids­miljø.

En tilsvarende ordning ble innført i bygge- og anleggs­bransjen i 1981.

http://rvofond.no/

Powered by Labrador CMS