Skjema 563 gir deg veiledning i hvordan en arbeids­avtale kan utformes. (Ill.: Arbeidstilsynet)

Nye maler for arbeids­avtaler

Arbeids­tilsynet har lagt ut nye maler for arbeids­avtaler. De nye malene finnes på syv ulike språk.

Publisert

Det er blant annet gjort endringer som følge av nye regler om midler­tidig ansettelse. I skjemaet er det lagt inn felt for midler­tidig eller fast ansatt og for grunnlag for midler­tidig ansettelse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

På baksiden er det også lagt til veiledning for utfylling av skjemaet.

Skjemaet er tilgjengelig i word-, odf- og pdf-format på bokmål, nynorsk, engelsk, polsk, litauisk, russisk, rumensk og bulgarsk. Se http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78142

Mer om arbeidsavtaler

Det skal inngås en skriftlig arbeids­avtale i alle arbeids­forhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midler­tidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeids­forholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeids­giver og arbeids­taker sine rettigheter og plikter.

Arbeids­tilsynet har utarbeidet en standard arbeids­avtale, skjema nr. 563, som dekker kravene til innhold i en arbeids­avtale. Kravene til innhold dekkes dersom alle rubrikker som tilsvarer kravene i arbeids­miljø­loven § 14-6 (1) a)-m) er utfylt.

Arbeids­tilsynets skjema er bare ment som en hjelp, man er ikke pålagt å benytte akkurat dette oppsettet.

Kilde: Nye maler for arbeidsavtaler, http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=260305

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS