Hva gjør de kommunene som har lavt sykefravær? (Ill.foto: Colourbox)

Sju tips for en friskere kommune

Idébanken har besøkt flere kommuner og kommunale enheter, for å finne felles­nevnere hos dem som har lavt sykefravær.

Publisert

Hva gjør kommunene som har lavt sykefravær? Her er de viktigste erfaringene Idébanken har gjort seg:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  1. De erkjenner problemer (og gjør noe med dem)
  2. De er godt organisert og har god arbeidsflyt
  3. De har ambisjoner og utvikler tjenestene
  4. De gir ledere og ansatte mulighet til å lære mer
  5. De har arenaer for samarbeid og medvirkning
  6. De har en høflig arbeidskultur og få konflikter
  7. De bruker de gode hjelperne

Og til slutt, det viktigste av alt; De er tålmodige og gir ikke opp

På denne linken får du en utdypning av hvert av punktene: http://mag.idebanken.org/kommune/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Idebanken.org er en informasjons­tjeneste om inkluderende arbeidsliv. Den blir finansiert av Arbeids- og sosial­departementet, og formålet er å dele ideer og kunnskap om syke­fravær, arbeids­miljø, senior­politikk og inkludering.

Powered by Labrador CMS