Idébankens verktøy kan brukes for å samkjøre seg rundt temaet korttids­fravær. (Ill. etter Idébanken og Colourbox)
Idébankens verktøy kan brukes for å samkjøre seg rundt temaet korttids­fravær. (Ill. etter Idébanken og Colourbox)

Snakk om korttidsfravær – slik går dere frem

Idébanken har laget et enkelt verktøy for å snakke om hvordan dere vil ha det på arbeids­plassen.

Publisert

Det er flere varianter av det å være på jobb eller borte fra jobb.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Til vanlig tenker vi kanskje at vi enten er syke eller friske. At man enten er syk og blir hjemme fra jobben, eller er frisk og går på jobb. Men så enkelt er det ikke.

Det statlige organet Idébanken, som gir tips om fravær, nærvær og inkluderende arbeidsliv, har derfor laget et enkelt verktøy for potensielt vanskelige samtaler.

Verktøyet kan brukes som utgangs­punkt for å snakke om fraværs- og nærværs­kulturen på arbeids­plassen. Det er en enkel øvelse for å sette ord på hvordan dere vil ha det hos dere.

Øvelsen kan gjennom­føres samlet eller i grupper. Les mer og last ned selve verktøyet hos Idébanken:

Snakk om korttidsfravær - slik går dere frem, http://www.idebanken.org/kloke-grep/artikler/snakk-om-korttidsfravaer-slik-gar-dere-frem

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS