Det trenger ikke være arbeids­miljøet i seg selv som er årsak til migrenen, men det anbefales at arbeids­givere er oppmerk­somme på problemet, for å få ned eventuelt sykefravær. (Ill.foto: Colourbox)

Kvelds­arbeidere har oftere migrene

Ansatte med fast kvelds­arbeid lider oftere av migrene enn folk med fast dagarbeid.

Publisert

Et enkelt migrene­anfall eller en dunkende hode­pine i ny og ne er velkjent for mange.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Men å ha det i så stort omfang at man får syke­fravær og må til behandling hos lege, er heller ikke uvanlig blant yrkes­aktive.

Faktisk lider hver femte kvinne og hver tiende mann av migrene eller hyppig hodepine.

Det viser en dansk under­søkelse som omtales av Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø (NFA).

Kveldsjobb verre enn nattarbeid

Migrene er et oversett problem i arbeids­miljøet. En gruppe forskere ville finne ut om personer med skift­arbeid oftere lider av migrene på grunn av for­styrrelser i døgn­rytmen og mangel på søvn.

Forskningen viste imidlertid at det ikke var høyere fore­komst av migrene, blant dem med fast natt­arbeid.

I stedet viset det seg at personer med kvelds­arbeid hadde mer enn 50 prosent høyere fore­komst av migrene enn dem med fast dag­arbeid – uansett kjønn, alder, stress­nivå, søvn­lengde og ukentlige antall arbeids­timer.

Verre over tid

Blant personer med fast kvelds­arbeid er det nesten dobbelt så høy hyppighet av migrene som hos dem med fast dag­arbeid. (Ill.foto: Colourbox)

Den største over­hyppig­heten forekom hos med­arbeidere som hadde hatt kvelds­arbeid i lang tid.

Det var også en viss over­hyppighet blant dem med kort ansiennitet i kvelds­arbeid.

Folk med migrene velger kanskje kveldsarbeid

Forskerne tror ikke at det nød­vendigvis er kvelds­arbeidet som er årsak til migrenen.

Det er mulig at personer mer migrene velger kvelds­arbeid eller jobb­funksjoner der kvelds­arbeid er vanlig.

I noen bransjer kan det nemlig være mindre hektisk å jobbe på kvelden.

Viktig for arbeids­giver å forholde seg til migrene

I en tidligere undersøkelse ved NFA fant man at personer med fast kvelds­arbeid hadde høyere syke­fravær enn personer som jobbet til andre tids­punkter.

Selv om det kanskje ikke er arbeids­miljøet som gir migrene, anbefaler forskerne at arbeids­givere er oppmerk­somme på problemet, for å redusere sykefraværet.

Aktuelle tiltak kan være tilbud om helse­sjekk, rådgivning eller en behandlings­ordning.

Kilde: Folk med aftenarbejde lider mere af migræne, http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2017/folk-med-aftenarbejde-lider-mere-af-migraene

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Hva er migrene?

Migrene opptrer som pulserende anfall av hode­pine, som forverres ved fysisk aktivitet og gir kvalme og over­følsomhet for lyd og/eller lys. Før anfallet kan man dessuten oppleve tale-, syns- eller smaks­forstyrrelser.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

 

Hvem er mest behandlings­krevende?

Så mange svarte at de har fått behandling for migrene i løpet av siste år:

  • 12 % med fast kvelds­arbeid (det var flest kvinner i denne gruppen)

  • 9 % med varierende arbeids­tid uten natt­arbeid (det var flest menn i denne gruppen)

  • 7 % med fast dag­arbeid

  • 6 % med varierende arbeids­tider med natt­arbeid

  • 3 % med fast natt­arbeid

Kilde: Jakobsen GS m.fl., 2017.

Powered by Labrador CMS