Ingen grunn til at syke­fraværet må være høyt

Hos Elite Service Partner i Flekke­fjord har de funnet en god oppskrift på lavt fravær og høy trivsel.

Publisert

– Belastningene i jobben er ikke som før. Service­medarbeiderne kan godt jobbe til de er 70, minst!

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det sier Inger-Lise Skogsfjord, en meget engasjert avdelings­leder i Elite Service Partner i Flekkefjord.

I en lengre artikkel skrevet av Idébanken, et offentlig organ som sprer gode ideer om sykefraværs­arbeid, er Elites gode innsats for nærværet presentert.

I 2015 var sykefraværet blant de 50 ansatte helt nede i 3,75 prosent. Hemmelig­heten er et vedvarende og tungt trykk på IA-arbeidet over flere år.

Hovedgrepet er å tilrette­legge for alle som får nedsatt arbeidsevne.

Dessuten legges det stor oppmerk­somhet på kompetanse­heving, både blant ansatte og ledere. Det er en fast regel at ledere skal gå på IA-kurs hos NAV Arbeidslivs­senter to ganger i året. De som har tatt kursene fra før, er inne og får en oppdatering en gang i året.

Temaene sykefravær og helse, miljø og sikkerhet (HMS) er som regel et punkt på alle personal­møtene.

– De som har utenlandsk bakgrunn og har mangelfulle norsk­kunnskaper, får språkkurs. Også i den forbindelse blir de kjent med hvordan vi jobber her og hva vi legger vekt på i IA- og HMS-arbeidet, forteller Anne Lene Hellestøl som er leder og kunde­ansvarlig.

Les hele artikkelen hos Idébanken: – Det er ingen grunn til at sykefraværet i renholdsbransjen må være høyt, http://www.idebanken.org/inspirasjon/artikler/-det-er-ingen-grunn-til-at-sykefravaeret-i-renholdsbransjen-ma-vaere-hoyt

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS