Jose Hernán Alfonso ved Stami har forsket mye på hudsykdommer hos blant annet renholdere. Han er såkalt første­forfatter i en ny inter­nasjonal forsknings­artikkel. (Ill.foto av håndeksem fra Colourbox).

På vei mot en standard for å forebygge hudplager

Håndeksem er den vanligste arbeids­relaterte hud­sykdommen i Norge. Nå kan norskledet arbeid gi inter­nasjonal konsensus om fore­bygging.

Publisert

Litt over ti prosent av yrkes­aktive nordmenn – drøyt 250 000 personer – oppgir å ha hudplager. Én av fem av disse, cirka 53 000 personer, oppgir jobben som eneste eller delvis årsak.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mangel på felles standarder for fore­bygging av hud­sykdom har til nå vært en utfordring, men nå har forskere etablert en internasjonal konsensus på området. Det er Statens arbeids­miljø­institutt (Stami) som melder dette.

I en nylig publisert forsker­artikkel ledet av Jose Hernán Alfonso, overlege ved Stami, ble det for første gang definert evidens­baserte (bevisbaserte) standarder for forebygging av arbeids­relaterte hud­sykdommer.

Jose Hernán Alfonso belyser problematikken i en kort videosnutt hos Stami (følg link nederst i saken).

Frisk hud på en frisk arbeidsplass

Norske studier tyder på at det er potensial for å redusere fore­komsten av arbeids­relaterte hud­problemer og langtids­sykefravær med tiltak som fjerner eller reduserer hud­eksponeringer i arbeid som for eksempel hudkontakt med vann, rengjørings­midler, olje- og skjære­væsker, biologiske materiale, avfall og fysiske faktorer som for eksempel tørr luft og kulde.

Det er fult mulig å holde frisk hud i alle jobb­situasjoner. Men dette krever konkrete tiltak som fjerner, erstatter og/eller reduserer yrkes­eksponeringer som kan føre til hudsykdom, skriver Stami.

Felles utfordring i Europa

Arbeids­relaterte hud­sykdommer er blant de hyppigste og mest kostbare arbeids­betingede sykdommer i hele Europa, og EU-kommisjonen har nylig slått fast at manglende fore­bygging av arbeids­relaterte hud­sykdommer er et samfunns­messig problem som må prioriteres.

Eksempel på håndeksem. (Ill.foto: Colourbox)

I og med at utfordringene er de samme over lande­grenser, bør berørte ansatte med arbeids­relatert hud­sykdom vurderes og behandles likt.

Mangel på en felles definisjon på arbeids­relatert hudsykdom, betydelig under­rapportering, sen diagnostisering, manglende primær fore­bygging på arbeids­plassene, misvisende og lite oppdatert informasjon om allergi­fremkallende og irriterende stoffer på produkt­databladene er noen av de felles utfordringene Europa står ovenfor når det gjelder forebygging av arbeids­relatert hudsykdom.

Internasjonalt samarbeid

Det er dette problemet Jose Hernán Alfonso og en rekke andre forskere nå har tatt grundig tak i.

– Tidligere anbefalinger var definert av en britisk ekspert­gruppe, men dette er første gang standarder er definert på tvers av lande­grensene, med deltakelse og konsensus fra ca. 100 eksperter fra hele Europa. Det tas også med andre aspekter som ikke var fanget opp tidligere, sier Hernán Alfonso.

Han ser med optimisme på mulig­hetene for at forebygging av hud­sykdommer i arbeids­livet skal bli langt bedre med de nye standardene som nå er utarbeidet.

Kilde: Forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom, https://stami.no/forebygging-av-arbeidsrelatert-hudsykdom/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS