Typiske symptomer på dårlig inne­klima er tørre slim­hinner, irriterte øyne, hud og hals, tung i hodet, hode­pine, tørste og konsentrasjons­problemer. (Ill.foto: Colourbox).

Misfornøyd med inneklimaet på jobben

Hele 40 % av oss synes inne­klimaet på jobben er dårlig. Når det er ferie­tid og færre folk på jobb enn vanlig, er det enda viktigere å sørge for god utlufting og godt renhold.

Publisert

Det er en kjens­gjerning at vi er mer utendørs når det er fint vær ute. Vi får i oss masse frisk luft utendørs, og varme­ovnene innen­dørs er gjerne slått av for sommeren. Da er det fort gjort å glemme utlufting og godt renhold, melder HMS-magasinet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hele førti prosent av oss synes inne­klimaet på jobben er dårlig, viser tall fra en lands­dekkende under­søkelse.

Støv og spesielt svevestøv er blant de aller viktigste årsaker til sykdom og plager som skyldes dårlig inne­klima på arbeids­plassen. I en spørre­under­søkelse utført av byrået M3 på oppdrag for Blueair svarer fire av ti at inne­klimaet på jobb er for dårlig.

Symptomer på dårlig inneklima

Typiske symptomer på dårlig inne­klima på kontoret er tørre slim­hinner, irriterte øyne, hud og hals, tung i hodet, hode­pine, tørste og konsentrasjons­problemer.

Når renholdet ikke fjerner støv og svevestøv skikkelig, bidrar det til flere og verre luftveis­infeksjoner og såkalt inne­klima­syke. Personer med allergier, nese­plager og astma er mer utsatt.

Høye verdier av støv, sopp­sporer, bakterier og CO2 gjør at mennesker - store som små - trives dårlig.

Vi vil ha god luftkvalitet

Samme under­søkelse viser også at nord­menn er i stadig økende grad opptatt av å ha god luft­kvalitet.

Det er langt flere som synes at god luft­kvalitet er viktigere enn å spise sunt og å trene. Hele sju av ti synes det er viktigere med god luft­kvalitet enn å spise sunt og trene.

Arbeids­giver bør i større grad ta hensyn til de ansattes helse ved å sørge for et godt inne­klima på jobben, opp­fordrer Blueair.

Riktige rengjørings­metoder med lite vann og minimal bruk av rengjørings­kjemikalier er viktig. Det samme er god ventilasjon i et arbeids­miljø uten fukt, mugg og råte.

Kan gi sykdommer

Det er nemlig ikke bare de som allerede har luftveis­sykdommer som plages av dårlig inneluft. Ifølge Folkehelse­instituttet kan dårlig luft­kvalitet føre til en rekke syk­dommer som astma og lunge­sykdommer, og at man blir mer mot­takelig for infeksjoner som lang­varige for­kjølelser, bihule­betennelser, mellomøre­betennelser og bronkitt.

Kilde: Vi er misfornøyd med inneklimaet på jobben, http://hmsmagasinet.no/vi-er-misforn%C3%B8yd-med-inneklimaet-p%C3%A5-jobben

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS